آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه جغرافیا دانشگاه آزاد

پایان نامه جغرافیا دانشگاه آزاد

پایان نامه جغرافیا دانشگاه آزاد مانند همه رشته های دانشگاهی تابع روش های علمی تحقیق است که قواعد و اصول مشخصی دارد.

نقد داخلی و نقد خارجی در تحقیقات تاریخی:

هرسند ومدرکی که محقق جهت آزمون فرضیه خویش در تحقیقی تاریخی بدت می آورد باید دو نقد بر آن جاری گردد و یا از دو صافی بگذرد.
 نقد یا صافی خارجی:
 ابتدا محقق باید با استفاده از تجارب خویش وخبرگان هر رشته، سند ومدرک را از صافی خارجی بگذارند تا معلوم گردد، سند یا مدارک واقعی است یاخیر؟
در دوران جنگ تحمیلی، فیلمی از تلویزیونهای ایتالیا وبعداً از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بخش شد، که تعدادی پاسدار را در حال مضروب کردن اسیری عراقی نشان می داد.
بعد از بررسیهای لازم، معلوم گردید. فیلم ساختگی است و آنچه نمایش داده میشد، با، بازی تعدادی بازیگر حرفه ای روی داده است. چنین فیلمهایی از صافی خارجی عبور نمی نماید.
بی شک فیلمی واقعی و مستند از حادثه ویا رویدادی مورد نظردارای ارزش بسیار است. اخیراً با استفاده از کامپیوتر، می توانند در عکسهای تاریخی بجامانده، تغییراتی دلخواه ایجاد نمایند.
بی شک محقق تاریخی باید به این امور توجه نموده و هر عکس، فیلم ویا سندی را چشم بسته نپذیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ