آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه ارشد تاریخ تضمینی

پایان نامه ارشد تاریخ تضمینی

برای نوشتن تضمینی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ یا رشته های دیگر با روش تحقیق تاریخی باید نقد داخلی را مد نظر داشته باشید.

نقد یا صافی داخلی:
بعد از گذراندن هرسند یامدرک از صافی خارجی، باید به این سؤال پاسخ داد با وجودیکه سند یا مدرک اصلی است- آیا گویای واقعیتی، است؟

اگر عکسی از ناصرالدینشاه بدست آید، که او را در حال تفقد یک فرد روستایی نشان میدهد، وبعد از انجام نقد خارجی به این نتیجه دست یابیم که عکس واقعی است، آیا این سند، گویای این حقیقت است که ناصرالدین شاه، مردی رعیت نواز بوده و یا ممکن است این عکس گویای حالتی است که فقط یک بار و آنهم در موقعیتی که شاه بسیار خوشحال بوده، بارعیتی روبرو شده واز او دلجویی نموده و عکسی گرفته شده است.
نقد داخلی به اینگونه امور می پردازد. فیلمهای بسیاری در آرشیوها وجود دارد، که محمدرضا پهلوی را در لباس احرام درحال زیارت خانه خدا و یا زیارت اماکن متبرکه نشان می دهد و یا وی را در حالی که در چادر عشایری نشسته وبا آنان غذا صرف می کند، به تصویر کشیده است، آیا پهلوی دوم، واقعا مردی خداجوی بوده ویا به مردمان روستایی علاقه داشت؟ نقد داخلی، منابع دست اولی که از صافی خارجی گذشته اند، در بوته آزمون، قرار می دهد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ