آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه گروه روانشناسی بالینی

انجام پایان نامه گروه روانشناسی بالینی

انجام پایان نامه گروه روانشناسی بالینی می تواند از روش های مختلف تحقیق از جمله تحقیق توصیفی کمک بگیرد.

روش و مراحل اجرای تحقیق توصیفی:

پس از بیان موضوع تحقیق وبا نگرش به نوع پژوهشی که باید انجام شود، افرادیکه لازمست جهت گردآوری اطلاعات دعوت به همکاری گردند، مشخص می شوند و چنانچه لازمست آموزشهای لازم به آنها داده می شود.
 اطلاعات لازم در مورد موضوع تحقیق گردآوری می گردد و چنانچه جامعه آماری گسترده باشد، ازطریق نمونه گیری این عمل انجام می شود.
اطلاعات، طبقه بندی وب ا استفاده از وش های توصیف آماری ارائه می گردند.
 در روش توصیفی، نتیجه گیری و استنتاج از یافته ها انجام نمی شود و تنها اطلاعات به دست آمده طبقه بندی و ارائه می گردند.
لذا این نکته جائز اهمیت است که در این روش فرضیه ای ساخته نمی شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ