آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی با کیفیت

پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی با کیفیت

یکی از معیارهای انجام با کیفیت پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی انتخاب نوع کار است یعنی از نوع رابطه ای باشد یا همبستگی که این مسئله مهم است.
 مثالی در مورد داشتن یک دسته اطلاعات از دو یاچندگروه را می توان به صورت زیر مطرح نمود:
چه رابطه و همبستگی بین نظرات کارمندان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران وکارمندان سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت حمل و نقل هوایی کشور وجود دارد؟

ذکر این نکته حائز اهمیت است که همبستگی بین متغییرها، از صفر تا ۱± در نوسان است. علامت منفی بهیچ عنوان گویای همبستگی زیرصفر که در محاسبات جبری و ریاضی مطرح است، نمی باشد، بلکه علامت منفی فقط نشانگر جهت و رابطه بین متغییرهاست. همبستگی هرگز نمی تواند زیر صفر باشد.
زیرا همبستگی صفر، گویای عدم وجود رابطه بین متغییرهاست. ضریب همبستگی (r) شاخصی است که میزان رابطه و همبستگی بین متغییرها را به صورت کمی نشان می دهد اگر رابطه بین دو متغییر خطی باشد، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون مورد استفاده قرار می گیرد.
 زمانی که رابطه بین دو متغییر منحنی شکل باشد، نسبت همبستگی یا ضریب همبستگی غیرخطی (Ƞ اتای یونانی)محاسبه می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ