آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تحلیل آماری پایان نامه جامعه شناسی با spss

تحلیل آماری پایان نامه جامعه شناسی با spss

تحلیل آماری پایان نامه جامعه شناسی با spss رایج است که ایجاد کردن فایل دیتا یکی از بخش های آن است.

ایجاد فایل دیتا و وارد کردن داده ها
چند مرحله در فرآیند تنظیم فایل دیتا و تحلیل داده ها وجود دارد.نموادر جریان(فلوچارت) صفحه ۲۸ سرفصل گام های اصلی موردنیاز را نشان میدهد.
در این فصل شما را با فرآیند ایجاد یک فایل و وارد کردن داده ها با استفاده از SPSS آشنا می کنم.
برای آماده کردن فایل دیتا سه گام کلیدی در این فصل مطرح شده:
 گام اول. گام اول این است که در صورت لزوم، انتخاب های (یا ترجیحات، که در نسخه های قبلی SPSS به آن ها اشاره شده) مورداستفاده SPSS برای نمایش داده ها وخروجی ایجاد شده، را بررسی و اصلاح کنیم.
گام دوم. گام دوم تنظیم ساختار فایل دیتا به وسیله «تعریف» متغیرها است.
گام سوم. گام آخر وارد کردن داده ها است.یعنی، مقادیر به دست آمده از هر شرکت کننده یا پاسخ دهنده برای هر متغیر.
برای نشان دادن این دستورالعمل ها، از فایل دیتای survey3Ed.sav استفاده کرده ام که توضیح آن در پیوست آمده است. رمزنامه به کار رفته برای ایجاد این داده ها نیز در پیوست موجود است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ