آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی تضمینی

پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی تضمینی

برای انجام تضمینی پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی به نحوی که برای دفاع دچار هیچ مشکلی نشوید باید طرح تحقیق یا پروپوزال خوبی داشته باشید.

حل یک مسئله:

محققی بین دو متغیر A و B، ضریب همبستگی به میزان -۰/۲۵ به دست آورده است. یافته محقق را تفسیر کنید.

۱- همبستگی وجود دارد.
 2- مقدار همبستگی ۲۵/۰ است.

۳- جهت همبستگی منفی است. با افزایش مقدار A، مقدار B کاهش می یابد و برعکس
ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحقیقات تاریخی حوادثی را مورد بررسی قرار می دهند که در حال حاضر آثار ونشانه های آنها وجود دارد ولی خود پدیده و حادثه شکل خارجی ندارد،
درحالی که در تحقیقات علّی یا پس از وقوع متغیرهای وابسته قابل رؤیت و بررسی هستند. به عنوان مثال بررسی علل ورشکستگی شرکت (الف)، زمانی تحقیق تاریخی است که شرکت وجود خارجی نداشته باشد، درحالیکه بررسی علل ورشکستگی شرکت، اگر آن سازمان به حیات خود ادامه دهد، تحقیقی علّی خواهد بود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ