آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / فصل پنجم پایان نامه ارشد

فصل پنجم پایان نامه ارشد

فصل پنجم پایان نامه ارشد شامل خلاصه تحقیق و همچنین پیشنهاد ها می شود که به نوعی این فصل بسط نتایجی است که در فصل چهارم بدست آمد.
 فصل پنجم: خلاصه تحقیق و پیشنهادها
این فصل از دو بخش تشکیل می شود:
بخش اول خلاصه تحقیق، بخش دوم پیشنهادها. دربخش اول، خلاصه ای از تحقیق بصورتی ارائه می گردد که تصویری جامع و منسجم از تحقیق ارائه دهد. موضوعات اساسی که در تحقیق بر روی آنها بررسی به عمل آمده از بیان مسئله، اهمیت وضرورت انجام تحقیق، فرضیه ها، سؤالات ویا اهداف کلی و ویژه تحقیق، روش تحقیق، دیدگاههای نظری درباره موضوع تحقیق، مراحل اجرای تحقیق تا یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل آنها، همه و همه بصورتی بسیار خلاصه که خواننده با مطالعه آنها بتواند تصویری از آنچه انجام گردیده، در ذهن خویش بدست آورد، بطور روشن آورده می شود.
 نوشتن خلاصه تحقیق از مسائلی است که به تجربه و تبحر بسیار نیاز دارد واغلب دانشجویانی که برای اولین بار به این مهم می پردازند، در نوشتن آن با مشکل روبرو می شوند.
بی گمان راهنماییهای استادان راهنما ومشاور در این باره، بسیار راهگشا خواهد بود. دررساله های پایان نامه تحصیلی (بویژه در دوره دکتری) دانشجو موظف است نسخه های لازم از خلاصه تحقیق تهیه وبه استادان متخصص که در جلسه دفاعیه حضور می یابند و همچنین به حاضران در جلسه، ارائه دهد.
در بخش دوم پیشنهادها، محقق حاصل دستاوردهای تحقیق خویش را ارائه میدهد. دراین بخش، الگو ویا الگوهایی براساس موضوع تحقیق پیشنهاد می شود.
محدودیتهای تحقیق شامل محدودیتهایی که در کنترل محقق قرار داشته اند و محدودیت هایی که در انجام تحقیق روی نموده و در کنترل پژوهشگر قرار نداشته اند، بیان می شوند.
پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی، وپیوست ها، شامل سؤالات مصاحبه، نمونه از پرسشنامه، ونمونه ای ازمکاتبات انجام شده با سازمان های درارتباط با موضوع تحقیق آورده می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش پایان نامه کشاورزی

در حال حاضر از طریق سایت های آنلاین اینترنتی، این فرصت به وجود آمده تا دانشجویان ارشد رشته کشاورزی، بتوانند سفارش ارزان قیمت خود را ثبت نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ