آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نحوه نوشتن منابع در پایان نامه ارشد

نحوه نوشتن منابع در پایان نامه ارشد

نوشتن منابع در پایان نامه ارشد باید بر اساس اصول پژوهش و مطابق با نحوه ساختار پایان نامه نویسی باشد.

در زیر الگوی نگارش نمونه های مختلف منابع اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه جهت استفاده دانشجویان در تنظیم فهرست منابع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ذکر می گردد:
 در تقسیم بندی انواع منابع، از مراجع موجود در این زمینه به ویژه کتاب «آیین گزارش نویسی» تألیف دکتر عباسی حری (۱۳۷۷) استفاده شده است.
 1- کتاب
۱-۱٫ با یک نویسنده
ثمره، ی.۱۳۶۴٫ آواشناسی زبان فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ص:۲۵-۴۵٫
۲-۱
 با بیش از یک نویسنده
 تقوی، ح؛ و ا. فیروزنیا.۱۳۶۵٫ ریاضیات تجربی. تهران: فردوس. ص ۲۵-۴۵٫

تذکر: چنانچه کتاب (مقاله) بیش از دو نویسنده داشته باشد پیش از نام نویسنده آخر «و» (در منابع خارجی «and”) آورده شده و بین نام نویسندگان دیگر کاما»،» (در منابع خارجی «,») خواهد آمد.
 3-1 بدون نویسنده
اطلس تشریح بدن انسان.۱۳۶۵٫ شرکت جغرافیایی وکارتوگرافی ایران. ص: ۲۵-۴۵
۴-۱
سازمان به منزله مؤلف:
  شرکت سهامی دارو پخش.۱۳۶۴٫ داروخانه [تهران]. ص: ۲۵-۴۵٫

تذکر: در صورتی که هر کدام از اطلاعات مربوط به کتاب را از منبعی غیر از شناسنامه کتاب به دست آورده اید لازم است آن را در کروشه [ ] قرار دهید.
 5-1 ناظر یا ویراستار به منزله مؤلف
پور جوادی، ن ویراستار.۱۳۶۵٫ درباره ویرایش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ص:۲۵-۴۵
 6-1 ترجمه یک اثر
گراسمن، ال.آی.، اس.اولیت و سی. ای. دل ریو. ۱۹۸۸٫ درمانهای اندودونتیک. تجدید نظر یازدهم. ترجمه م.درهمی و م. ر. زارعی.۱۳۷۱٫ [ مشهد ]: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ص:۲۵-۴۵
 7-1 کتاب چند جلدی با عنوان عام و عنوانهای خاص برای هر جلد
دورانت، دبیلو. تاریخ تمدن. ج ۱: مشرق زمین: گاهواره تمدن. ترجمه ا.آرام و دیگران. ۱۳۶۵٫ تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. ص: ۲۵-۴۵
۸-۱ کتابی از یک مجموعه
بولت، آر.
گرایش به اسلام در قرون میانه: پژوهشی نوین در تاریخ اجتماعی اسلام. ترجمه م.ح. وقار.۱۳۶۴٫
مجموعه پژوهشهای تاریخی، شماره ۸٫ تهران: نشر تاریخ ایران. ص: ۲۵-۴۵
۹-۱ ویرایشهای بعدی کتاب
خانلری، پ. ۱۳۶۵٫ تاریخ زبان فارسی.
ویرایش دوم. تهران: نشر نو. ص: ۲۵-۴۵
۱۰-۱ چابهای بعدی کتاب
عظیمی، س.۱۳۶۸٫ اصول روانشناسی عمومی. تهران: دهخدا، چاپ نهم. ص: ۲۵-۴۵

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ