آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / فصل چهارم پایان نامه ارشد

فصل چهارم پایان نامه ارشد

فصل چهارم پایان نامه ارشد به یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها اختصاص دارد که در بسیاری از رشته ها با نرم افزار spss انجام می شود.

به عنوان مثال، در یک موضوع تحقیق مانند «بررسی نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی برای آن» ابتدا محقق نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی ارتش چند کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی (انتخاب کشورها با انجام مصاحبه های بسیار با مسؤلان آموزشی ارتش انجام گردیده است) را مورد بررسی قرار داده است.
آنگاه سیر تحولات آموزش عالی در ارتش ایران از تأیس دارالفنون (اولین مؤسسه آموزش عالی در ارتش ایران) تا شکل گیری دانشگاه علوم دارالفنون (اولین مؤسسه آموزش عالی در ارتش ایران) تا شکل گیری دانشگاه علوم استراتژیک (بالاترین مقطع تحصیلی در ارتش-دکتری) به صورت یک تحقیق تاریخی آورده شده است، وسپس نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در بخش چهارم این فصل، بررسی تطبیقی نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی ارتش چندکشور آسیایی، اروپایی وآمریکایی و ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام گردیده و تفاوتها وتشابهات ارائه شده است، و آنگاه دربخش پنجم فصل چهارم ضرورت نهادینه کردن نظام علمی برنامه ریزی درسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران به تصویر کشیده شده است. آنچه به عنوان مثال آورده شده، گستردگی و اهمیت فصل چهارم (یافته های تحقیق وتجزیه وتحلیل آنها) را بوضوح بیان می دارد.
بی گمان درباره هریک از مسایلی که موردبحث قرار گرفتند، ارائه جداول، شماها و هم چنین فرمولهای آماری جهت معنی دار بودن یافته های تحقیق ضروری بوده و انجام گرفته است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ