آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نحوه نوشتن منابع در پایان نامه

نحوه نوشتن منابع در پایان نامه

نحوه نوشتن فهرست منابع در متن و آخر پایان نامه کارشناسی ارشد تابع قواعد و اصول روش انجام تحقیق است.
 فهرست منابع:

محقق می تواند در پایان هر فصل و یا در پایان تحقیق، منابعی که از آنها برای هرچه پربارتر نمودن پژوهشی خویش استفاده نموده، به شرحی که آورده می شود، ارائه دهد.
معمولاً منابع به دو بخش منابع به زبان فارسی و منابع به زبان خارجی تقسیم می شود. در ارائه منابع به زبان فارسی ابتدا نام فامیل نویسنده یامؤلف –سپس نام او-آنگاه نام کتاب- نام مؤسسه ای که کتاب را منتشر نموده- محل انتشار وسال انتشار بترتیب حروف الفبا درج می شود.
به عنوان مثال:
شریعتمداری- علی- جامعه وتعلیم وتربیت-انتشارات امیرکبیر-تهران -۱۳۷۱٫ اگر کتاب ترجمه باشد، می تواند ابتدا نام مترجم وسپس مؤلف ویا برعکس، قید گردد.
خلیل شورینی، سیاوش (مترجم)- ارنشتاین. آلن سی- هانکینس-فرانسیس پی (مؤلف) مبانی فلسفی، روانشناختی واجتماعی برنامه درسی –انتشارات یادواره کتاب-تهران -۱۳۷۳
در ارائه منابع به زبان خارجی، به شرح زیر اقدام می شود:
 ابتدا نام فامیل نویسنده، سپس نام او- آنگاه نام کتاب، مؤسسه انتشاراتی- محل انتشار وتاریخ انتشار به ترتیب حروف الفباء قید می گردد.
به عنوان مثال:
Dewey, john- democracy and education –Macmillan- newyork-1961

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ