آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد

انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد

یکی از مهمترین گام ها و مراحل برای انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد انتخاب روش مناسب برای تحقیق است.

روش های انجام تحقیق بسیارند که یکی از آن ها روش تحقیق علی است:
 روش تحقیق علّی:
روشی که پژوهشگر همه متغیرها، عوامل اصلی و زمینه ساز و همه متغیرها و عوامل بازدارنده از آن را شناسایی وتحلیل می کند. مانند پژوهش در زمینه عوامل عدم رعایت حقوق معنوی افراد در سطح جامعه که تمامی متغیرهای عدم رعایت حقوق معنوی شهروندان شناسایی و میزان هریک مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
هم چنین پژوهشگر باید مشخص نماید که ابزار جمع آوری اطلاعات وی کدام یک از روش های کتابخانه ای و میدانی (مشاهده، مصاحبه، پرسش نامه) بوده و در استخراج و طبقه بندی اطلاعات کدام رو ش را برگزیده و از چه ابزارهایی چون رایانه، چاپ گر، دسته بندی و طبقه بندی وتنظیم برگه ها براساس موضوع در برگه دان ها به صورت جداگانه بهره جسته است؛ هم چنین باید مشخص نماید که در مقام انجام کدام مورد از موارد شرح، نقد، تفسیر، توصیف، تحلیل، استنتاج، تصحیح، تنظیم، ترجمه و تخریج بوده است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ