آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / روش گردآوری اطلاعات در پایان نامه

روش گردآوری اطلاعات در پایان نامه

گردآوری اطلاعات در انجام پایان نامه روش های مختلفی دارد که با توجه به نوع تحقیق ممکن است یک روش انتخاب شود.

مشاهده یکی از این روش هاست.
جمع آوری اطلاعات به روش مشاهده
گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده مستقیم موجب به دست آمدن اطلاعات فراوان، متنوع، اثرگذار و قابل اعتمادتر می باشد.
اگر چه این روش با مشکلات و محدودیت هایی نیز روبه رو است؛ از آن جمله جمع آوری اطلاعات از پدیده هایی که به گذشته تعلق دارند با این روش میسر نمی باشد.
هم چنین چه بسا نتایج تحقیقات از تمایلات و احساسات و توانائی های شخص محقق تأثیر پذیرد؛ لذا اموری چون داشتن دانش کافی،سلامت، حواس، توانایی شناسایی امور وکشف واقعیت ها، تیز بینی، دقت،نقادی و کنجکاوی، صبر و حوصله کافی، دور بودن از تعصب و عواطف زیان بخش، از عناصر کلیدی مورد نیاز در روش جمع آوری اطلاعات مشاهده ای به شمار می آید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ