آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / روش فیش برداری در پایان نامه

روش فیش برداری در پایان نامه

فیش برداری در پایان نامه معمولترین راه برای ثبت اطلاعات مورد نیاز تحقیق است که به روش های گوناگون انجام می شود.

پژوهشگر می تواند متناسب با نوع پژوهش، مطالب انتخابی یا براساس سلیقه ی خود، اندازه ی برگه را تعیین نماید؛ به عنوان مثال برای اطلاعات کوتاه از برگه هایی به اندازه های تقریبی ۵/۷ در ۱۲ سانتی متر و برای ثبت اطلاعات بیشتر از برگه های حدود ۵/۱۰ در ۱۵ سانتی متر یا ۵/۱۲ در ۲۰ استفاده نماید.
با گسترش فناوری اطلاعات، برگه نویسی می تواند به صورت رایانه ای انجام پذیرد. با عنایت به وجود متن منابع موردنیاز در نرم افزارهای تحقیقاتی یا کتابخانه های الکترونیکی به آسانی می توان قسمت موردنظر را برگزید وبا استفاده از قابلیت کپی و الصاق- که در برنامه های رایانه ای وجود دارد- مطالب دلخواه را به برگه های تحقیقاتی انتقال داد.
بدیهی است اگر متن موردنظر در نرم افزار وارد نشده باشد، پژوهشگر می تواند با حروفچینی و وارد نمودن اطلاعات بخش های موردنیاز دربرگه های رایانه ای، اطلاعات را به روش الکترونیکی ثبت کند.

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش پایان نامه کشاورزی

در حال حاضر از طریق سایت های آنلاین اینترنتی، این فرصت به وجود آمده تا دانشجویان ارشد رشته کشاورزی، بتوانند سفارش ارزان قیمت خود را ثبت نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ