آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تحلیل داده های پایان نامه در spss

تحلیل داده های پایان نامه در spss

تحلیل داده های پایان نامه در spss نیاز به آموزش و دانستن اصول تحلیل داده ها و همچنین دانش استفاده از نرم افزار اس پی اس اس دارد.

دانشجوی پژوهشگر در این رابطه باید با موارد زیر آشنا باشد:
اهمیت تجزیه و تحلیل روشمند اطلاعات را در فرآیند پژوهش بداند؛
ویژگی های روش آماری و روش تحلیل محتوا را به عنوان دو روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان کند؛
برخی از اطلاعات خود را به عنوان نمونه آماده سازی و طبقه بندی کند؛
روابط بین اطلاعات طبقه بندی شده خود را با تحلیل و مقایسه ارائه نماید.
 و نیز بداند که:
 اطلاعات جمع آوری شده را چگونه می توان تحلیل کرد؟
به تعبیر دیگر با چه ابزارها و روش هایی فرضیه را می توان مورد ارزیابی و سنجش قرار داد؟
چنان که تحلیل اطلاعات فاقد روش باشد، قابل داوری نیست وبدیهی است فرضیه ای که فاقد روش داوری و اثبات باشد ارزش علمی ندارد؛ زیرا روشمند بودن تجزیه و تحلیل اطلاعات تنها معیاری است که سنجش نظریه را برای همه پژوهشگران ممکن می سازد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ