آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / آزمون تی در spss پایان نامه

آزمون تی در spss پایان نامه

آزمون تی در spss برای تحلیل داده پایان نامه یکی از بخش های تخصصی است که به نمونه ها مربوط می شود.
 آزمونt:
 این آزمون به لحاظ آماری، رایج ترین آزمون برای بررسی تفاوت دو گروه است. زمانی که حجم نمونه کمتر از ۳۰ باشد، برای تعیین معناداری به جای جدول z از جدول t استفاده می شود.
این آزمون برای مقایسه بین میانگین ها(دو میانگین نه بیشتر) استفاده می شود. از آزمونt زمانی که بیش از یک عامل یا متغیر وجود ندارد توصیه می شود.
این آزمون برای استنباط درباره مقایسه میانگین نمونه با میانگین جامعه (مقایسه معدل نمرات دانشجویان کلاسی با معدل دانشجویان کل دانشگاه) و مقایسه دو میانگین وابسته ( مقایسه متوسط ضربان قلب افراد قبل از طناب زدن و بعد از ۱۰ بار طناب زدن) ومقایسه دو میانگین مستقل از یک جامعه ( مقایسه اختلاف میانگین پاسخ زنان ومردان در سازمان) به کار می رود.
 این آزمون، تحت عنوان آزمون t مستقل وآزمون t وابسته کاربرد دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ