آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد

استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد

استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه علمی پژوهشی یا isi تابع قواعد و قوانین روش تحقیق است.

یکی از این قواعد نحوه نوشتن منابع است:

در نوشتن یک منبع در این قسمت در صورتی که آن منبع یک مقالة چاپ شده باشد به ترتیب: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شمارة سالانه، شماره، مجله (در داخل پرانتز) و شمارة صفحة اول و آخر مقاله آورده خواهد شد.
 منابعی که بیش از یک نویسنده دارند ابتدا نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندة اول و سپس برای هر یک از نویسندگان دیگر ابتدا حرف اول نام و سپس نام خانوادگی هر یک از آنان نوشته شود.
 قبل از نوشتن حرف اول نام نویسندة آخر در منابع فارسی “و” و در منابع خارجی کلمه “and” آورده می شود. نمونه هایی از هر یک از موارد فوق در ذیل آورده شده است. ارزشیابی دروس ریاضی و هندسة نظام جدید آموزش متوسطه.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ