آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / کار تحلیل پایان نامه با spss

کار تحلیل پایان نامه با spss

کار تحلیل داده های پایان نامه ارشد و یا دکتری و دیگر طرح ها و پژوهش های تحقیقاتی در بسیاری از رشته ها با spss انجام می شود.

تحلیل کانونی:
«تحلیل کانونی» یا«تحلیل همبستگی کانونی» به رابطه ای بین مجموعه ای از متغیرهای پیش بین و مجموعه ای از متغیرهای ملاک از طریق همبستگی های کانونی و مجموعه ای از وزن های کانونی می پردازد. این تحلیل به ما اجازه می دهد رابطه ی بین دو دسته متغیر را با هم بررسی نماییم.
به عنوان نمونه:
 یک جامعه شناس ممکن است بخواهد رابطه بین تحرک اجتماعی را که با پنج متغیر پیش بین اندازه گیری می شود تحرک واقعی اجتمعی را که با چهار شاخص مختلف اندازه گیری می شود را بسنجد. برای تفسیر همبستگی کانونی می توان از جدول F یا نرم افزارSPSS استفاده نمود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ