آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / قیمت نوشتن پایان نامه روانشناسی

قیمت نوشتن پایان نامه روانشناسی

قیمت نوشتن پایان نامه روانشناسی با توجه به زحمتی که برای آن کار پژوهشی کشیده می شود تعیین می شود.
 نحوة ارائة فهرست منابع بخشی است که در نوشتن پایان نامه زمان زیادی را می گیرد:
 نحوة ارائة فهرست منابع
 1- شریعتمداری، ع. ۱۳۷۴٫ رسالت علمی و تربیتی مراکز آموزشی. تهران: سمت، ۲۰۰ صفحه.
۲- عبادی، ر. وع. ا. احمدی. ۱۳۶۹٫
پرورش زنبور عسل. اصفهان: انتشارات راه نجات اصفهان، ۵۶۵ صفحه.
۳- نادری، و م. سیف نراقی. ۱۳۷۳٫ روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: بدر، ۲۸۸ صفحه.

۴- Lopes, A. 1987. A Compelete course 6in canning. 12th. Ed. , The Canning Trade Inc., 516 pp.
۵- Anderson, K.G. and W.E. Whitma. 1988. Quality assurance and control opeations. P. 559-585 In: M.D. Ranken (ed).
 Food industrics manual. 22nd ed. Blakie and son Ltd.
 مقالة ترجمه شده به فارسی در یک مجلة فارسی به ترتیب زیر در فهرست منابع آورده می شود:
 کلاین، ف. الگوهای طراحی برنامة درسی. ترجمة م. مهر محمدی. ۱۳۶۷٫ فصلنامة تعلیم و تربیت، ۱۵ و ۱۶ (۳ و ۴) ص ۱۰ تا ۲۸٫

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ