آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام کار آماری پایان نامه

انجام کار آماری پایان نامه

انجام کار آماری پایان نامه یکی از مراحل مهم پژوهش است که در برخی از رشته های دانشگاهی از ضروریات است.

عنوان مقاله تحلیل آماری:
 پیشینه یا رویدادهای تاریخی: در طول مدت انجام تحقیق آزمایشی ممکن است عوامل متعددی غیراز متغیر مستقل روی متغیر وابسته تأثیر بگذارند واین عوامل باید شناخته شود.
به عنوان مثال: فرض کنید محققی می خواهد اثر روش تدریس نوین را در مقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری دانشجویان در درس خاصی مطالعه نماید. هم زمان ممکن است دانشجویان در محیط های دیگری در خصوص آن درمطالعاتی داشته باشند واین امر منجر به یادگیری بهتر آنان شده باشد.
 رشد یا بلوغ: ممکن است آزمودنی ها در فاصله بین پیش آزمون وپس آزمون پختگی لازم را پیدا کنند. به عنوان مثال یادگیری بهتر دانشجویان شاید به دلیل پختگی بیشتر آنان در فاصله بین پیش آزمون و پس آزمون باشد.

عامل آزمون: خود فرآیند آزمون، ممکن است روی متغیر تأثیر بگذارد.
یعنی آزمودنی ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به دلیل آشنایی بیشتر، بتوانند بهتر جواب دهند، چرا که تجربه جدیدی کسب نمودند.
بنابراین ممکن است این امر تا حدودی در تحلیل یادگیری بهتر اثر بگذارد.
ابزار اندازه گیری: ممکن است ابزار ووسایل اندازه گیری نتواند به درستی اندازه گیری نماید.
بنابراین نمی توان اطمینان یافت که تغییرات، ناشی از تأثیر متغیر مستقل است بلکه ممکن است این تغییرات، ناشی از نقص در ابزار اندازه گیری باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ