آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / آیین نامه پایان نامه دانشگاه آزاد

آیین نامه پایان نامه دانشگاه آزاد

اگر دانشجوی دانشگاه آزاد هستید قبل از شروع پایان نامه بهتر است شرایط تحصیلی خود را با آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد تطبیق دهید.

گزیدة آیین نامة آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی:
 -تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.
 تبصره ۱ : در نیمسال هایی که دانشجو خارج از ارادة خود کمتر از ۱۲ واحد درسی اخذ نماید آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد و اگر میانگین دروس اخذ شده کمتر از ۱۲ باشد مشروط محسوب می شود.
 تبصره ۲ : در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد باقی مانده داشته باشد، در صورتی که میانگین نمرات آخرین نیمسال تحصیلی وی از ۱۲ کمتر نباشد، می تواند با تأیید گروه آموزشی مربوط، کلیة وحد های درسی باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند.
 تبصره ۳ : در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس نظری باقی مانده داشته باشد می تواند خارج از تقویم دانشگاهی در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین شود، امتحان درس مزبور را از طریق معرفی به استاد بگذراند.
 تبصره ۴ : دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال قبل او ۱۷ یا بیشتر باشد، می تواند با تصویب گروه آموزشی مربوط در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی انتخاب کند.
 تبصره ۵ : در دورة کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، ارائة دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد تابع مقررات و ضوابط آیین نامة آموزشی مقطع مربوط می باشد.

-حداکثر مدت مجاز تحصیلی دانشجوی تمام وقت در دوره های … کارشناسی ارشد پیوسته ۹ سال و دکتری حرفه ای ۱۰ سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحد های دوره را بر حسب مورد در حداکثر مدت مجاز تحصیلی با موفقیت بگذراند از ادامة تحصیل محروم می شود

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ