آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه معتبر روانشناسی

انجام پایان نامه معتبر روانشناسی

انجام پایان نامه معتبر در رشته روانشناسی زیر نظر گروهی مجرب با انجام کلیه امور جانبی امکان پذیر است.

آیا می دانید اعتبار در پایان نامه چه شاخص هایی دارد؟
 روایی بیرونی :

سؤال مهم در هر تحقیق این است، تاچه حدی می توان نتایج را به جامعه تعمیم داد؟ و محققان سعی دارند از طریق مختلف خاصیت تعمیم پذیری نتایج تحقیق را بالا ببرند.
حداقل دو عامل مانند: « نمایندگی نمونه » و « محیط مصنوعی » وجود دارد که ممکن است روی نتیجه تحقیق تأثیر منفی بگذارد.

نمایندگی نمونه : روش تصادفی به روایی درونی تحقیق کمک می کند،اما این روش اطمینان نمی دهد که نمونه، نامیدنه جامعه موردنظر است.
روش نمونه گیری باید به طریقی باشد که اطمینان حاصل شود نمونه، در واقع نماینده جامعه است.درهرحال ،هر قدر نمونه نمایندگی بیشتر جامعه را داشته باشد، بیشتر می توان نتایج رابه جامعه تعمیم داد .

محیط مصنوعی: نتایج تحقیقات نه تنها باید به جامعه بزرگتر نزدیک تر شود، بلکه باید به دنیای واقعی نیز قابل تعمیم باشد. زمانی که محیط آزمایش (مانند یک آزماشگاه)مصنوعی باشد، نمی توان نتیجه را به دنیایی واقعی تعمیم داد.
زیرا چنین محیطی موجب واکنش پاسخ دهندگان می شود . بنابراین محقق باید سعی نماید تا درجه تشابه محیط آزمایش را با محیط واقعی نزدیک تر نماید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ