آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / خرید پایان نامه ارشد تاریخ

خرید پایان نامه ارشد تاریخ

برای تهیه و خرید پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ فقط محتوای خوب کافی نیست بلکه چگونگی نتیجه گیری و توجه به ساختار شکلی مهم است.
 پس از صفحه تقدیر و تشکر ، صفحه مستقلّ دیگری تحت عنوان « تقدیم به » گذاشته می شود که در آن صفحه دانشجو و یا پژوهشگر ، نام فرد ، افراد ، سازمان و نهادهایی را که مایل است کار پژوهشی خود را به آن تقدیم کند ، قرار می دهد .
پس از همه صفحه هات فوق ، فهرست مطالب ، جداول واشکال هر کدام در یک یا چند صفحه ، به طور مستقلّ ، همچنانکه در ریز مطالب پایان نامه در ابتدای همین فصل آورده شده است ، قرارداده می شود .
 بقیه مطالب نیز به ترتیب مندرج در چهار چوب پایان نامه ها آورده می شود .
در برخی از دانشگاه ها توصیه می شود که بلافاصله قبل از فصل اول ، چکیده پایان نامه ، در حدود ۱ تا ۳ صفحه نیز آورده شود .

متداول است که عناوین وصول پایان نامه با خط درشت در صفحه مستقلّی نوشته شده ، عناوین داخل فصول نیز در آن با خطی ریزتر از آن نشان داده شود .
اختصاص یک صفحه مستقل ، تنها در هر یک از موارد فوق الذکر صحیح است و بقیه مطالب پایان نامه باید به صورت دنباله دار پشت سرهم آورده شود .
 برای مثال : صحیح نیست که یک صفحه به « بیان مسأله » اختصاص داشته باشد و صفحه دیگر به « دلایل اهمّیت پژوهش » و . . . به نحوی که بقیه صفحه مربوطه خالی گذاشته شود .

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش پایان نامه کشاورزی

در حال حاضر از طریق سایت های آنلاین اینترنتی، این فرصت به وجود آمده تا دانشجویان ارشد رشته کشاورزی، بتوانند سفارش ارزان قیمت خود را ثبت نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ