آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / سفارش پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ

سفارش پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ

در هنگام سفارش پایان نامه ارشد تاریخ بهتر است با توجه به ارتباط خود با استاد راهنما و آشنایی از سلیقه های وی درباره اهداف تحقیق صحبت کنید.
 اهداف تحقیق زمینه یابی
اگرچه در این روش، اهداف تحقیق بسیار زیاد و گسترده هستند ولی می توان اهداف را در سه نوع شامل: «توصیف»، «تبیین» و «کشف» خلاصه نمود .
در واقع برای رسیدن به این اهداف، پاسخ به سه پرسش زیر ضروری به نظر می رسد:
– وضعیت موجود چه هست(توصیف)؟
– روابط بین متغیرها چگونه است (تبیین)؟
– ماهیت وضعیت موجود چگونه است (کشف)؟
توصیف
به طور معمول تحقیق زمینه یابی به منظور کشف «واقعیت های موجود» یا «آنچه که هست» انجام می شود. به عبارت دیگر این روش پژوهش به منظور توصیف یک جامعه تحقیقی، در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می شود.
 به همین دلیل محقق در مورد علت وجود توزیع بحث نمی کند، بلکه تنها به «چگونگی» آن در جامعه موردنظر می پردازد و آن را توصیف می کند . به عنوان مثال:ممکن است محققی، تعداد افراد قبول شده و قبول نشده را در امتحان ورودی در رشته دانشگاهی خاص برحسب سن، جنس، رتبه، شهر و نظایر آن گزارش نماید اما در مورد علت قبولی سخنی به میان نمی آورد و تبیین نمی کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ