آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تحلیل داده پایان نامه ارشد مدیریت ورزشی

تحلیل داده پایان نامه ارشد مدیریت ورزشی

تحلیل داده های پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های تربیت بدنی و مدیریت ورزشی عموما با نرم افزار اس پی اس اس انجام می شود.

ضریب همبستگی فی:
 اگر بخواهیم بین دو متغیر اسمی دو وجهی که درقالب جدول توافقی قرار می گیرند همبستگی بگیریم، از آماره ناپارامتری فی استفاده می کنیم.
ضریب فی که آن را با علامتɸ نمایش می دهند، شدت همبستگی بین دو متغیر را بیان می دارد، در حالیکه X2 سطح معنی داری بین دو متغیر را بیان می کند.
بنابراین، اگربخواهیم ضریب فی را به مجذور فی(X2)تبدیل کنیم، فقط کافی است آن را مجذور کرده و در حجم نمونه ضرب کنیم (X2=nɸ۲).
برای آزمون معناداری و مقایسه می توان از آزمون X2 جدول ویا نرم افزار SPSS استفاده نمود(میرزایی، همان:۵۷۷).

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ