آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / مشاوره پایان نامه ارشد روانشناسی

مشاوره پایان نامه ارشد روانشناسی

جهت مشاوره در زمینه پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترای رشته روانشناسی و علوم تربیتی سایت پژوهش ایران یک راه مناسب است.

هرگاه با استفاده از اطلاعاتی که جمع آوری می شود، بدون نمونه گیری از یک جامعه بزرگ از واحد معین مانند: یک نفر، یک مدرسه و یک سازمان باشد، در این صورت تحقیق شما از نوع « موردی » است .
در پژوهش موردی، پژوهشگر می کوشد:
۱٫ پدیده مورد پژوهش را توصیف و تشریح نماید.
 2. تبیینی از پدیده مورد پوهش ارائه دهد.به این معنی که نوعی از تغییر که یک پژوهش موردی مشاهده می شود، به طور نظامداری با نوع دیگری از تغییر مرتبط است.ممکن است پژوهشگر ادعا کند که متغیر اصلی بر متغیر دوم تأثیر علّی دارد. درغیراینصورت این الگوها به جای علّی ، رابطه ای خواهد بود.
 3. سرانجام ارزشیابی انجام میدهد.به این معنی که به قضاوت می پردازد و تحلیل عمیقی از پدیده مورد ارزشیابی به عمل می آورد.
با این توصیف « ویژگی های تحقیق موردی » و « مراحل و مثال هایی از تحقیق موردی » بیان می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ