آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی

تهیه پایان نامه دکتری روانشناسی بالینی

در تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته روانشناسی بالینی یکی از موارد مهم نحوه نوشتن منابع است.
 مقاله دایره المعارف:
مصاحب، غلامحسین (سرپرست). (۱۳۴۵). دایره المعارف فارسی، تهران: فرانکلین. مقاله دایره المعارف.
 Madelung, W. (1980),DJABIR AL-DJU’FI,EI2, supplement, pp.232-233.

 پایان نامه:
رحمتی زاویه، فاطمه. (۱۳۷۰). «تلقی ابن عربی از مسئله ولایت». پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، مدرسه عالی شهید مطهری.
 Mazzaoui, Michel (1966), shiism and the rise of the safavids,,university of Minnesota,thesis.

مقاله ترجمه شده:
ریچلز، جیمز، (۱۳۸۳). خودگروی روان شناختی واخلاقی. (ترجمه ایرج احمدی) مجله رهنمون. شماره ۷-۸، صص ۱۶۴-۱۳۳٫
(۱۹۹۹)
Pant, harsh.V. (2004), india-israel partnership: convergence and constraints, translated into Arabic by the Gulf research center, originally published in MERIA volume 8,No.4,in: http://meria.idc.ac.il/meria_transation/translation_index.html
مأخذ اینترنتی :
Halsey, R. (1999). Information science.http://www.encartatoinson.com
فهرست منابع معمولاً بدون ذکر شماره به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نویسندگان تنظیم می گردد. عنوان کتاب ها و مجله ها با حروف کج (ایرانیک) و عنوان مقاله های مجله ها بدون هیچ گونه تشخیص و علامتی نوشته می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ