آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / خرید پایان نامه ارشد دانشجویی

خرید پایان نامه ارشد دانشجویی

خرید پایان نامه ارشد دانشجویی به این معنی است که موضوع مورد نظر شما در کمترین زمان نوشته خواهد شد.

تذکرات مهم در زمینه پانویس ارجاعی
 1. اگر پدیدآورندگان بیش ازسه نفر باشند، نام نخستین فرد در صفحه عنوان کتاب یا ابتدای مقاله ذکر می گردد؛ پس از گذاشتن ویرگول، عبارت « و دیگران » بعد از آن آورده می شود.
 2. اگر پدیدآوردندگان دو یا سه نفرباشند، نام آنها با «و» یا ویرگول «،» پشت سر آورده می شود.
 3. اگر پدیدآورنده شخص حقوقی باشد، به جای مؤلف نام شخصیت حقوقی آورده می شود.

۴٫ عنوان، لقب، مرتبه علمی یا رسمی پدیدآورنده، نباید در پانویس ذکر گردد.
 5. اگر در پانویس واحد به بیشترازیک منبع ارجاع داده شود، بایسته است منابع به دنبال یک دیگر آورده شود. بدیهی است هر منبع با نقطه ویگول (); از منبع دیگر جدا می شود.
 6. تمامی اطلاعات ارجاعی در صفحه ای که آغاز شده است، باید به انجام برسد.
 7. اگر در پانویسی به دو یا چند اثر نویسنده واحد ارجاع داده شود، از نقطه ویرگول (); و واژه «همو» استفاده می گردد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ