آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / سفارش پایان نامه ارشد دانشجویی

سفارش پایان نامه ارشد دانشجویی

سفارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری با هزینه و قیمت دانشجویی مستلزم توجه به ادبیات تحقیق به عنوان فصل دوم است.
 گام های اساسی در بررسی ادبیات تحقیق
چهارگام اساسی در بررسی پیشینه تحقیق(منابع اطلاعاتی)وجود دارد:
– گام اول، «منابع راهنما» را جستجو کنید. باید کتابه ا، مقالات، مطالب تخصصی وسایر مطالب منتشر شده در ارتباط با مسأله تحقیق خدو را مشخص کنید.
– گام دوم، از منابع دست دوم استفاده کنید. دربررسی منابع راهنما،ممک ناست دریابید که پژوهشگران دیگری نیزبه بررسی آثار مربوط به مسأله تحقیق شما پرداخته و درباره آن مطلب نوشته اند.این گونه بررسی ها نمونه های منابع دست دوم هستند.
شما می توانید با کمک منابع راهنما، به وجود یا عدم وجود منابع دست دوم پی ببرید.
گام سوم،منابع دست اول را مطالعه کنید. چون منابع دست دوم غالباً به کلیات می پردازند و وارد جزئیات نمی شوند، به این دلیل شما نیاز دارید که حداقل گزارش های اصلی را که یک منبع دست اول (مانند: یک مقاله پژوهشی، یایک پایان نامه دکتری) هستند را مطالعه کنید.
گام چهارم، آثار مورد مطالعه را تلفیق کنید.پس از مطالعه منابع دست اول و دوم، باید آنچه را که آموخته اید، ترکیب و تلفیق کنید تا بتوانید نتیجه بررسی آثار را بنویسید .
 لازم به ذکر است که این چهار گام در فرایند بررسی لزوماً به این ترتیب که ذکر شد، ممکن است انجام نشود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ