آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / عنوان پایان نامه ارشد علوم ارتباطات

عنوان پایان نامه ارشد علوم ارتباطات

در هنگام انتخاب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم ارتباطات یکی از مواردی که پیش بینی آن لازم است جامعه آماری و روش گردآوری داده هاست.

مصاحبه یکی از روش های گردآوری اطلاعات و داده هاست .
رایج ترین روش گردآوری داده ها در علوم اجتماعی، «تحقیق زمینه یابی» است.
این تحقیق در برگیرنده دو روش اصلی «مصاحبه و پرسش نامه» است.
هرکدام از این دو روش یه شاخه های فرعی منشعب می شوند. برای مثال، ممکن است مصاحبه در نشست های گروهی، به وسیله تلفی، یا در گفتگوی خصوصی و رو در رو بین پرسشگر و مصاحبه شونده انجام شود. مصاحبه ممکن است کاملا گفتگوی سازمان یافته باشد و در ضمن آن مطالب مشخصی از تمامی مصاحبه شونده ها پرسیده شود، یا این که چندان سازمان یافته نباشد و بیشتر به گفتگوی میان دو دوست شبیه باشد تا امر گردآوری داده ها. بدین ترتیب پرسش نامه ممکن است در کلاس درس و یا در دیگر زمینه های نهادی ،به گروه های بزرگ تر ارائه شود.
برای مثال، ممکن است که پرسش ها برای پاسخ گو پست کنند تا به طور خصوصی به آن پاسخ گوید و آنها را با پست برگرداند، یااین که آنها را مستقیما به پاسخ گو تحویل دهند که در این صورت برای تکمیل آن به نحوی به وی آموزش می¬دهند که گویی یک مصاحبه خود آزمایی است.
هرچند ممکن است برخی از متخصصان اجتماعی روش های دیگر گردآوری داده ها را ترجیح دهند، ولی امر این است که تمامی محققان در بخشی از فعالیت گردآوری داده ها، با مصاحبه و پرسش نامه ارتباط پیدا میکنند. هم چنین بسیاری از تحقیقاتی که در رسانه های گروهی گزارش می شوند- یعنی یافته های تحقیقات مختلفی که به متقاضیان ارائه می شوند- برشالوده داده های زمینهیابی استوارند.

نظر به فراگیر بودن این شیوه ها، دو فصل کامل ازاین کتاب را به گرداوری داده ها از طریق زمینه یابی اختصاص می دهیم. در این فصل، روش های مصاحبه و در فصل بعدی پرسش نامه بررسی خواهیم کرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ