آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / فروش پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی

فروش پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی

فروش پایان نامه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی به این معنی است که موضوع مورد نظر شما در زمانی کوتاه نوشته و آماده می شود .
 انجام هر تحقیقی بر پایه استفاده از منابع صورت می گیرد که به دو دسته منابع دست اول و دست دوم تقسیم می شود .

منابع دسته دوم ویژگی هایی دارد .
در برنامۀ خواندن عموما از کتاب های درسی،دانش نامه ها و منابع دسته دوم دیگر استفاده می شود.
این منابع شامل نشریاتی هستند که نویسنده ی آن هامستقیما در مشاهده یا تألیف ان ها مشارکت نداشته
است .
 به عنوان مثال غالب موضوع هایی مطرح شده در کتب های تاریخ ایدان باستان از منابع دسته دوم
هستند . زیرا اکثر نویسندگان آنها گزارش های دیگران را جمع اوری کرده و به صورت یک کتاب
تنظیم کرده اند .محتوای بیشتر تتاب های آموزشی نیز منابع دسته دوم هستند.
 فرض کنید شخصی می خواهد یک کتاب درسی در زمینه ی شیوه های مختلف آموزش بنویسد.
نویسنده ی دور اندیش ،نخست مروری جامع بر نوشته های مربوط به این موضوع انجام می دهد
نتایج تمام آزمایش های انجام شده را یادداشت می کند وآن ها را براساس شیوه های مختلف خواندن
ارزش یابی می کند. آنگاه براساس تفسیر گزارش هاومقاله های مختلفی که مطالعه کرده است،کتاب
خود را تألیف می کند .
در صورتی که این کتاب ،مؤلف نتایج آزمایش هایی را که خود انجام داده
است نیز ذکر می کند ،این بخش از کتاب یک منبع دسته اول محسوب می شود ،اما بقیه ی مطالب
کتاب که بر اساس نتایج کار دیگران تنظیم وتهیه شده است ،یک منبع دسته دوم خواهدبود .
منابع دسته
دوم را باید از منابع بسیار مفید در هر مطالعه دانست ،زیرا این گونه منابع اطلاعات چندین منبع
دسته اول را در یک جلد فراهم می کنند.
به عنوان مثال ،یک کتاب خوب نتایج پژوهش های بسیاری
از افراد رابه گونه ای ساده و با حذف آن دسته از مطالب فنی که مورد علاقه خوانندهگان عادی
نیست ،برای عموم عرضه می کند وباعث میشود که خواننده گان مطالب آنرا به صورت عمیق وبه
سرعت درک کنند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ