آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / روش تحقیق پایان نامه علوم رفتاری

روش تحقیق پایان نامه علوم رفتاری

تدوین روش های تحقیق در پایان نامه علوم رفتاری از گفتگوی دست اندر کار تدریس روش های تحقیق و آمار در روانشناسی و علوم تربیتی آغاز شد .

اندیشه آغازین تدوین روش های تحقیق در علوم رفتاری از گفتگوی دست اندر کار تدریس روش های تحقیق و آمار در روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شکل گرفت.
 این همکاران با بازاندیشی، بازسازی نحوه تدریس و بازآفرینی فرایند یاددهی، یادگیری در درس روش تحقیق، تدوین یک متن به هم پیوسته و روزآمدرا ضروری یافته وبه تالیف کتاب حاضر پرداختند.

تالیف این کتاب مبتنی برموارد زیر است:
 الف) تجربه های تدریس روش تحقیق در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری
 ب) نیازهای دانشجویان برای استفاده از یافته های بین المللی
 وج) تجربه های حاصل از برگزاری وتدریس در ده ها کارگاه آموزشی روش تحقیق.تنظیم مطالب وفصل های کتاب برپایه یک مفروضه اصلی قرار داشته است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ