آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

موضوع پایان نامه ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

انتخاب موضوع و عنوان جدید برای پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم جغرافیا و ژئومورفولوژی و جغرافیای طبیعی و روستایی و شهری پذیرفته می شود.
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


هدف اصلی تحقیق تجربی کشف روابط علت و معلولی بین متغیرهاست،
 بنابراین باید نتایج آن قابل تعمیم باشد، یعنی بتوان از آن قضیه کلی ساخت و بر مصادیق آن حمل کرد. برای دستیابی به چنین نتیجه ای محقق باید نکات زیر را رعایت کند:

۱٫ از اصل کنترل متغیرها غفلت نکند، یعنی اولا متغیرها یا متغیرهای اصلی (علت) را در حداکثر میزان خود بر متغیر تابع (معلول) اثر دهد و ثانیا اثر متغیرهای مزاحم و ناخواسته را به حداقل کاهش دهد.
 2. در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفی اقدام کند و از برابری و یکسانی کمی و کیفی آنها اطمینان حاصل نماید.

۳٫ تأثیر اشتباهات آماری را در انتخاب نمونه و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها به حداقل برساند.
 4. محیط آزمایش را به صورت طبیعی وعادی نگه دارد و از تبدیل آن به فضای تصنعی جلوگیری کند.
 5. در انجام دادن فعالیتهای تحقیقاتی و مراحل کار و نتیجه گیری تعجیل نکند.
 6. آزمایشها را در موقعیتها و شرایط و جفتهای مشابه تکرار نموده، از یکسانی نتایج اطمینان حاصل نماید.
 7. از اعتبار درونی آزمایش و نیز از اعتبار بیرونی آن مطمئن شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ