آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پروپوزال پایان نامه ارشد ادبیات فارسی

پروپوزال پایان نامه ارشد ادبیات فارسی

انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی و عربی با انتخاب موضوع و عنوان و تحویل مرحله به مرحله پذیرفته می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


تحقیق توصیفی:
 هدف پزوهشگرازانجام نمونه ای از پزوهش هاتوصیف عینی واقعی ومنظم یک پدیده رویدادمی باشدبه سخن دیگر
محقق تلاش داردتاانچه هست رابه دوراز هرگونه استنتاج ذهنی گزارش دهددراینگونه مواردپزوهشگر ازفرضیه
توصیفی بهره گرفته است مثلادرصدداست تامیانگین درامدمردم شهرتهران رامشخص نمایدویابه ارزیابی نظرات مردم
درپیوند باموقعیت کاندیدهای نمایندگی بپردازد.
درهر یک ازمثال ها ذکر شده محقق فقط درصددبیانوضع موجودواقعی
موضوعات مطرح شده است (تحقیقات توصیفی دراین تحقیقات پزوهشگرسعی بر این داردکه این توصیف عینی یک پدید را نشان می دهد یعنی هر چه که هست را به صورت واقعی بدون هیچ دخالت ذهنی گزارش دهد گاهی این تحقیق در بین تحقیقات
دیگر به طوری خودنمایی می کند که گویا همه انها را در بردارد به جز تاریخی وتجربی ).
البته باوجوداینکه ضبط تجزیه وتحلیل شرایط موجود توصیف منظم موقعیتی ویزه در حوزه مورد علایق به صورت افقی وعینی هدف اصلی این روش است
با این حال گهگاه این نوع تحقیق در دیگر انواع پزوهش های به این گونه ای خود نمایی می کند مثلا با تحقیق
ازنوع همبستگی امیخته شده و نتایج ارزشمندی رابه همراه می اورد برخی از پزوهشگران گاهی تعریف تحقیق توصیفی راانقدر وسعت می دهند که شامل همه انواع روش ها تحقیق به جز تاریخی و تجربی می شود در این صورت ویزگی های به شرح زیر ان در نظر گرفته می شود:
 محقق به جمع اوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ها ی خاص می پردازند .محقق در اینگونه تحقیق به شناسای
وبررسی مسایل شرایط و وقایع جاری مبادرت می پردازند .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ