آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / سایت پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

سایت پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

در سایت مرکز پژوهش و ترجمه ایران خدمات مشاوره در زمینه انتخاب موضوع و عنوان پروپوزال و پایان نامه تاریخ و تاریخ اسلام و تاریخ ایران و جهان ارائه می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


روش تحقیق پس رویدادی(علی-مقایسه ای):
  نکات ضروری در تفسیر تحقیقات علی- مقایسه ای
در برقراری یک رابطه ی علی سه شرط لازم است:
 1.بین متغییر مستقل و وابسته یک رابطه ی آماری برقرار باشد.یعنی بتوان تغییرات همزمان متغییر و مستقل رامشاهده کرد.در برخی موارد متغییر سومی سبب می شود که دو متغییر باهم همبستگی پیداکنندو علت این همبستگی وجودیک عامل مشترک است که به صورت یک متغیر واسطه ای عمل می کند.در این صورت اگر اثر متغیرواسطه ای از متغیرهای مستقل و وابسته حذف گردد هیچ رابطه ای بین متغیر مستقل و وابسته دیده نخواهد شد.
 2.محقق باید مطمئن شود که متغیر مستقل (X) قبل از متغیر وابسته (y) به وقوع پیوسته است.تقدم زمانی xنسبت به y براساس منطق یا براساس اندازه گیری صورت می گیرد.

۳٫محقق باید دلایل کافی برای رد فرضیه های رقیب داشته باشد تا بتواند یک رابطه علی بین xوy برقرار کند.چنانچه متغییرهای مستقل دیگری غیراز x در تغییرات y دخالت داشته باشند˓برقراری رابطه ی علی بین x و y مشکل یاغیر ممکن می شود. آزمودن تمام فرضیه های رقیب را استنباط قوی آماری گفته اند.

درمعمول ترین طرح علی-مقایسه ای هدف پی بردن به تغییرات متغیر مستقل ازطریق تغییرات متغیر وابسته است.به عبارت دیگر ازمعلول می خواهیم به علت برسیم.
برای مثال می خواهیم بدانیم چه عواملی درکودکان ایجاد شکست تحصیلی کرده است.
برای انجام دادن این بررسی ابتدا یک گروه نمونه ی تصادفی ازکودکان راکه موفق بوده اند به طور همتا باگروه اول مشخص کرده و ویژگی های آنان را بررسی می کنیم.هدف پیدا کردن عوامل بالقوه موثری است که بتواند این گروه ارا از هم متمایزکند.

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش پایان نامه کشاورزی

در حال حاضر از طریق سایت های آنلاین اینترنتی، این فرصت به وجود آمده تا دانشجویان ارشد رشته کشاورزی، بتوانند سفارش ارزان قیمت خود را ثبت نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ