آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

انتخاب موضوع و انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد و دولتی رشته های روانشناسی بالینی و بالینی کودک و عمومی و تربیتی و روانشناسی ورزشی با رعایت اصول پایان نامه نویسی و همراه با خدمات استعلام پذیرفته می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


بیان مسئله
همانند سایر روشهای تحقیق مراحل آغازین تحقیق تاریخی شامل انتخاب موضوع ٬بیان مسئله وگزاره های تحقیق است. درتحقیق تاریخی بیان مسئله باتفصیل بیشتری صورت می گیرد.
زیرا تصویر ویژگی ها وابعاد مسئله تحقیق می تواند تشخیص داده های موردنیاز را تسهیل کند و دشواری گردآوری داده های لازم رامجسم سازد.معمولا پژوهشگرانی که یک موضوع بالقوه برای اجرای تحقیق تاریخی انتخاب می کنند در موقع بیان مسئله به دشواری گردآوری داده ها پی می برند.اما چنانچه قبل از آغاز پژوهش بیان مسئله به تفصیل صورت نگرفته باشد ٬ پژوهشگر به سهولت نسبت به دشواری موضوع پژوهش پی نخواهد برد.
بدین سان ممکن است از اجرای تحقیق تاریخی پس ازگذشت مدتی نسبتا طولانی منصرف شود.
 پاسخ به چهار سوال ذیل می تواند انتخاب موضوع و بیان مسئله را تسهیل کند.
 – رویدادمورد بررسی درکجا رخ داده است ؟
 – چه کسانی با این رویداد سروکار داشته اند ؟
– درچه زمانی این رویداد واقع شده است ؟
 – چه فعالیت هایی در رابطه بااین رویداد صورت گرفته است ؟

طیف پاسخ به هریک از سوال های یادشده می تواند گسترۀ مسئلۀ مورد مطالعه را وسیع تر یا محدودتر کند.
 شک نیست که دراین مرحله ضمن بیان ویژگی مسئله گستردگی محیطی که در آن مسئله بروز نموده است نیز توصیف می شود. دراین مرحله همچنین باید به علل احتمالی بروز مسئله اشاره شود.
 انگیزۀ پژو هشگر وعلاقه او به فعالیت های پژوهشی ٬ ونیز کنجکاوی در مسائل تاریخی می تواند در انتخاب موضوع ٬ بیان مسئله و حتی درتحلیل و تفسیر داده ها نقش مهمی ایفا کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ