آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد تاریخ ایران

پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد تاریخ ایران

پیشنهاد موضوع جدید و عنوان خوب برای انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و تاریخ اسلام و تاریخ ایران و جهان انجام می شود .

نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


تعامل نظریه با تحقیق :
 یک نظریه مجموعه ای از سازه ها (مفاهیم)تعاریف و گزاره های به هم مرتبط است که از طریق مشخص ساختن روابط بین متغیرها ، با هدف تبیین و پیش بینی پدیده ها ، دید نظام یافته ای از پدیده ها ارائه می کند .
 این تعریف سه چیز را مطرح می سازد :
 1-نظریه مجموعه ای از گزاره هاست که از سازه های تعریف شده و به هم مرتبط تشکیل شده اند .
 2-نظریه روابطی را بین مجموعه ای از متغیرها (سازه ها) برقرار می سازد و با این عمل دیدگاه نظام یافته ای از پدیده های توصیف شده توسط متغیرها ارائه می دهد .
 3-سرانجام نظریه پدیده ها را تبیین می کند . این کار با مشخص ساختن این که چه متغیرهایی به چه متغیرهایی و چگونه مربوطند صورت می گیرد و بدین ترتیب محقق می تواند از بعضی متغیرها، متغیرهای دیگری را پیش بینی کند لذا می توان گفت ماهیت اساسی نظریه تبیین پدیده های مشاهده شده بستگی دارد .
 نظریه تقویت را در نظر بگیرید (تقویت شود) تمایل به تکرار پیدا می کند . صاحب نظری که اولین بار چنین گزاره ای را صورت بندی کرد آن را بر اساس وقوع پاسخ های تکرار شده مطرح ساخت . چرا این پاسخ ها با نظم معتبری مجدداً تکرار می شوند؟ علت این است که پاداش می گیرند و دریافت این پاداش (تقویت پاسخ) باعث می شود آن پاس مجدداً تکرار شود .
 در اینجا باید توجه داشت که تبیین ها هم باید در برابر واقعیت به آزمون درآیند . کافی نیست که فقط داده ها و واقعیت را گردآوری کرد . همچنین کافی نیست که فقط به تبیین بپردازیم ، بدون آنکه آن را در برابر واقعیت به آزمون بکشیم .
 تحقیق متضمن تعامل مستمری بین مشاهده و تبیین ، گردآوری داده های بیشتر برای آزمون تبیین اولیه ، پالایش تبیین نظری و اقدامات دیگر است .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ