آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / سایت پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان

سایت پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان

در سایت مرکز پژوهش و ترجمه ایران خدمات مشاوره در زمینه انتخاب موضوع و عنوان پروپوزال و پایان نامه مترجمی زبان و انجام و نوشتن کارهای پژوهشی دیگر رشته ها ارائه می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


تحقیقات تجربی(آزمایشی):
در اینجا ذکر نکته ای در خصوص تفاوت تحقیقات تجربی و همبستگی ضروری به نظر می رسد.
تحقیقات تجربی بر شناخت رابطه علت و معلولی بین متغیرها تأکید دارد و سخن از مطالعه رابطه یک سویه و تأثیر متغیر مستقل(علت) بر متغیر تابع(معلول) است و در پایان محقق به طور قاطع نظر می دهد که چنین رابطه ای وجود دارد یا ندارد؛ مثلا محقق برای سنجش تأثیر روش تدریس نوع« الف» بر
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نسبت به روش قبلی (نوع«ب») باید از روش تحقیق آزمایشی استفاده کند
و در پایان در صورتی که واقعا روش «الف» مؤثرتر از روش«ب» بود با صراحت اعلام کند که روش «الف» موفق تر از روش«ب» است.
 اما در تحقیق همبستگی هدف محقق الزاما کشف روابط علت و معلولی نیست، بلکه قصد دارد میزان درجات همبستگی میان عملکرد و یا چند متغیر را در یک گروه یا عملکرد یک عامل را در دو یا چند گروه مشخص کند؛ بنابراین ضریب همبستگی به خودی خود رابطه علت و معلولی را بیان نمی کند، هرچند محاسبه این ضریب گام اول برای پیدا کردن روابط علت و معلولی بین متغیرها محسوب می شود؛ زیرا اگر رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر محرز باشد به احتمال زیاد همبستگی و رابطه بالایی میان آنها وجود دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ