آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه ارشد مدیریت دولتی و صنعتی

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی و صنعتی

انتخاب موضوع و انجام و نوشتن پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت دولتی و مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی و مدیریت اجرایی و MBA و مدیریت منابع انسانی و مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات و تکنولوژی دانشگاه آزاد و دولتی با قیمت توافقی در این سایت پذیرفته می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


اگرچه محقق فرضیه تحقیق را مطرح می کند و درصدد آزمایش آن است،
پس از گردآوری اطلاعات و داده ها و طبقه بندی آنها عملا فرضیه صفر را مورد آزمایش قرار می دهد؛ زیرا روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها قادر به آزمون فرضیه صفر هستند. البته ممکن است محقق در فرضیات خود اشاره ای به فرضیه صفر ننماید، ولی در عمل فرضیه صفر مورد آزمون قرار می گیرد و هر حکمی که در مورد فرضیه صفر پذیرفته شد،محقق می تواند عکس آن را در مورد فرضیه تحقیق به کار گیرد.
مطالعه چگونگی روابط متغیرها در یکی از سه حالت زیر انجام می پذیرد:
 الف) محقق به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت تأثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر است؛ مانند تفاوت تأثیر دو روش تدریس بر شاگردان.

ب) محقق در پی مطالعه میزان همبستگی بین دو یا چند متغیر است؛ مانند بررسی همبستگی مشکلات روانی و گرایش به اعتیاد.
ج) محقق به دنبال کشف و تعیین رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است؛ مانند تأثیر عامل هوش در پیشرفت تحصیلی.

اگر در هر یک از رابطه سه گانه دو جزء وجود داشته باشد، یعنی یک جزء شامل واقعیت(R) که مبین میزان حقیقی تفاوت و همبستگی یا اثر است و جزء دیگر شامل خطاها و اشتباهات آماری و نمونه گیری(E) باشد، در این صورت روابط زیر برای هر یک از آنها می توان نوشت:
R+E > 0= میزان تفاوت
R+E = ±1 = میزان همبستگی
R+E > 0 = میزان اثر
بنابرای هنگامی که هر یک از حالات فرض تحقیق پس از آزمودن فرض صفر مورد تأیید قرار گرفت، جزR از نظر آماری معنی دارد و کل میزان تفاوت، رابطه یا اثر بزرگتر از آن است که بتوان آن را به خطاها و اشتباهات آماری نسبت داد.
 ولی اگر هر یک از حالات فرض صفر پس از آزمون مورد تأیید قرار گیرد در آن حالت جزء R از نظر آماری معنا ندارد و آنچه به عنوان تفاوت یا رابطه یا اثر مشاهده می شود، واقعیت نداشته ناشی از وقایع اتفاقی و خطاهای آماری و نمونه گیری است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ