آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پیشنهاد موضوع برای پایان نامه ارشد تاریخ

پیشنهاد موضوع برای پایان نامه ارشد تاریخ

پیشنهاد موضوع جدید و عنوان خوب برای انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ به نحوی که جدید و بکر باشد در تخصص ماست.
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


ویژگی های یک فرضیه خوب
:
فرضیه باید به مطالعه و پژوهش جهت بدهد و راهنمای فعالیتهای محقق باشد.
 فرضیه باید بصورت جمله خبری باشد تا از نحوه ارتباط متغیرها خبر بدهد.
ی)در یک فرضیه خوب اصطلاحات و واژه های اختصاصی تعریف می شوند؛ یعنی اگر محقق ناگزیر
از کاربرد واژه ها و اصطلاحاتی است که برای دیگر افراد مفهوم و مأنوس نیست، باید آنها را تعریف
کند.  
فرضیه با توجه به چهارچوب نظری تحقیق تدوین می شوند؛ بنابراین، تعداد ابعاد و رابطه های موجود در چهارچوب نظری می تواند ملاک عمل برای تعداد فرضیه ها باشد.
 فرضیه ها باید مختص مسئله تحقیق باشند، بنابراین از تدوین فرضیه های عام و غیرقابل حمل بر مصداق خاص مورد تحقیق باید پرهیز شود؛ زیرا فرضیه قابلیت آزمایش داشتن را از دست می دهد.
باید بین فرضیه ها و سؤالات ویژه یا فرعی تحقیق تناظر صوری و محتوایی وجود داشته باشد؛ زیرا تعداد و نوع سؤال های فرعی و فرضیه ها برخاسته از چهارچوب نظری تحقیق است، پس باید بین آنها ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
فرضیه ها در واقع پاسخ های حدسی به سؤال های ویژه مربوط به تحقیق هستند.

منظور از تناظر صوری این است که اولا به تعداد سؤالهای فرعی ،فرضیه تدوین شود و ثانیا هر فرضیه در مقابل سؤآل مربوط به آن قرار گیرد.
منظور از تناسب و تناظر محتوایی این است که معنا و مفهوم هر فرضیه با معنا و مفهوم سؤال مربوط به آن تناسب داشته باشد؛ به عبارت دیگر، فرضیه و سؤال به لحاظ محتوایی باهم ارتباط منطقی داشته باشند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ