آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / سایت پایان نامه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سایت پایان نامه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

در سایت مرکز پژوهش و ترجمه ایران خدمات مشاوره در زمینه انتخاب موضوع و عنوان پروپوزال و پایان نامه مترجمی زبان و آموزش زبان انگلیسی و انجام و نوشتن کارهای پژوهشی دیگر رشته ها ارائه می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


راه نمونه گیری :
 روش دیگر برای انتخاب نمونه از بین افراد جامعه، روش وضعی و غیر احتمالی است؛ یعنی همه افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن به عنوان عضو نمونه را ندارند و در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را دخالت می دهد و به افراد خاصی در جامعه چشم می دوزد.
نتایج بدست آمده از چنین جامعه ای قابلیت تعمیم ندارد، یعنی محقق نمی تواند مقادیر محاسبه شده برای صفات یا شاخص های نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد و پارامترهای جامعه را از آن استنباط نمایدو این گونه نمونه ها را نمونه های تورش دار نیز می گویند.
بنابراین محقق وقتی قصد شناخت جامعه آماری را از طریق مطالعه نمونه ای از آن دارد باید حتما روش اول را برای گزینش نمونه انتخاب کند تا نمونه از این طریق با جامعه مشابهت داشته باشد و صفات آنها بر یکدیگر مطابقت نماید و نمونه معرف جامعه باشد.
بدین ترتیب می توان نمونه و نمونه گیری را چنین تعریف کرد:
« نمونه عبارت است از تعدادی افراد که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد برخوردار باشند» از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می پذیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ