آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پروپوزال پایان نامه ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی

پروپوزال پایان نامه ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی

انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی و جمعیت شناسی و توسعه روستایی با انتخاب موضوع و عنوان و تحویل مرحله به مرحله با تحلیل آماری با توجه به قالب استاندارد تحقیق پذیرفته می شود .

نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


یک پژوهش نامه در حالت کلی شامل ۹ قسمت می شود.
 گرچه براساس تجربه پژوهشگران مختلف، مشخص شده است این ۹ قسمت، ترتیب کلی پژوهش نامه است، اما ترتیب پژوهش نامه یک کار سلیقه ای است. به هر حال این قسمتها که همه موارد لازم را در بر می گیرند عباتند از:

۱- مشخصات کلی ابتدای پژوهش نامه
۲- پیشگفتار
۳- مقدمه
۴- مباحث نظری
۵- تجزیه و تحلیل
۶- نتیجه گیری
۷- منابع و مأخذ
۸- پیوستها
۹- زیر نویس
در تحقیقات مختلف، هر یک از این قسمتها متناسب با نیاز تحقیق و روشهای به کار گرفته شده، از کمیت و کیفیت متفاوتی برخوردار می شود.
 به عنوان مثال در تحقیقاتی که با هدف برنامه ریزی انجام می شود، اغلب یک قسمت تحت عنوان شناخت وضع موجود به قسمتهای بالا اضافه می شود ونتیجه گیری نیز تحت عنوان برنامه ریزی به صورت وسیعتر وارد پژوهش نامه می شود.
درمقایسه با این تحقیقات، در تحقیقاتی که هدف آنها شناخت روابط بین پدیده ها است، نتیجه گیری محدودتر می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ