آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی

موضوع پایان نامه ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی

سفارش خرید و دانلود نمونه کار و انتخاب موضوع و عنوان جدید برای پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم جغرافیا و ژئومورفولوژی و جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی و روستایی و شهری به شرط جدید بودن و تکراری نبودن با ثبت و استعلام از ایرانداک پذیرفته می شود.
  نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


در تحقیقات علی روش های مشاهده و مصاحبه موقعیت برجسته ای دارد و معمولا بیشترین اطلاعات از طریق روش ها گردآوری می شود. همچنین محقق برای بررسی متغیرها و تدوین فرضیه ها و اطلاع از کم و کیف موارد مشابه و نیز تهیه اطلاعات درباره قضایای کلی مربوط به آنها ناچار به استفاده از روش کتابخانه ای نیز هست.
در تحقیقات علی که در آن افراد بسیاری حضور دارند از روش پرسشنامه نیز در کنار سایر روش ها استفاده می شود.
در مرحله بعد محقق به طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، آنها را با یکدیگر مقایسه می نماید و احیانا مشاهده ها و مصاحبه های تکمیلی را هم زمان با این مرحله انجام می دهد.
 نکته عمده در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های تحقیقات علی آن است که محقق باید در این مرحله از روش قیاسی استفاده کند و قضایای کلی و نظریه هایی را که در مطالعات کتابخانه ای به عنوان مباحث نظری مسئله گردآوری و تدوین نموده است تکیه گاه استدلال منطقی خود قرار دهد، همانطور که در مرحله فهرست سازی متغیرها و عوامل و تدوین فرضیه ها نیز چنین می کند. ذکر مثالی در این زمینه مطلب را روشن تر می نماید:فرض کنیم محققی می خواهد علت بروز مردودی ناخواسته را در بین دانش آموزان مدرسه
ای کشف نماید( البته این واقعه ممکن است تحت تأثیر چند متغیر بوقوع بپیوندد).
در آغاز محقق باید تصویر پدیده مردودی و توصیف آن در مدرسه مورد نظر را بیان کند و ابعاد و قلمرو آن را توضیح دهد. سپس با استفاده از نظریه ها و قضایای کلی موجود که پدیده مردودی و دلایل و شرایط آن را توضیح می دهند متغیرهای فرضی را شناسایی و فرضیه های خود را تدوین کند؛ مثلا اگر نمونه ای از قضایای کلی این باشد که « اگر دانش آموزان کتاب درسی را به موقع دریافت نکنند پس امکان مردودی آنها وجود دارد» اگر معلمان توانایی تدریس موضوعات کلاسی را نداشته باشند پس امکان مردودی دانش آموزان کلاس وجود دارد» با توجه به این قضایای کلی و موارد دیگر محقق می تواند کتاب درسی، معلم، وضع خانوادگی دانش آموز، مدیریت مدرسه، وسایل کمک آموزشی، نوع سؤالات امتحان، و نظایر آنها را متغیر فرضی تصور کند؛ زیرا به تنهایی و یا به کمک یکدیگر می توانند باعث مردودی دانش آموزان شوند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ