آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه ارشد علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه ارشد علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه ارشد علوم تربیتی و روانشناسی در همه گرایش های آن با تعهد کاری بالا و کیفیت عالی ارائه می شود.
نکات مشاوره ای تحقیق و پایان نامه :


یکی از نمونه های تحقیق علی در سال ۱۳۷۲ توسط مؤلف درباره افزایش فقر انجام شد. مسئله فقر عبارت بود از شناسایی عوامل و متغیرهایی که موجب افزایش فقرا شده است. جامعه فقرای مورد مطالعه حدود دویست و هفتاد هزار خانوار یا حدود یک میلیون نفر را در سراسر ایران و در جوامع شهری، روستایی و عشایری شامل می شد که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) بودند.
هدف تحقیق شناسایی و معرفی متغیرها و عوامل بوجود آورنده فقرای تحت پوشش بود.
در این پوشش ابتدا نظریه ها، مفاهیم و متون مربوط به آنها مورد مطالعه قرار می گیرد و فهرست متغیرها و مدل های علی منعکس کننده روابط علت و معلولی آنها بصورت قضایای کلی تنظیم شد تا هم در تدوین فرضیه ها و هم در مرحله تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد. سپس از جامعه مورد مطالعه نمونه ای متناسب انتخاب گردید و اطلاعات مورد نیاز به روش های مختلف پرسش نامه و مصاحبه و مشاهده گردآوری شد.
نمونه هایی از چهار جامعه آماری مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند:
جامعه خانواده های تحت پوشش، جامعه مسئولان واحدهای اداری سرویس دهنده به آنها، کارشناسان امور اجتماعی مرتبط با خانواده های فقیر، و بالاخره جمعی از استادان دانشگاه در رشته جامعه شناسی، جغرافیای انسانی و اقتصاد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ