آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / چاپ کتاب از انواع پایان نامه تاریخ

چاپ کتاب از انواع پایان نامه تاریخ

چاپ و تبدیل به کتاب از انواع پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترای رشته های تاریخ حتی در تیراژ اندک انجام می شود.
 چاپ کتاب تنها آماده ظاهری آن نیست. بلکه تبدیل یک متن به کتاب مراحل مختلف و حتی پیچیده دارد. اولین اقدام ارائه متن مورد نظر به اداره ارشاد و اخذ مجوز است. باید بدانید که درخواست گرفتن مجوز از ارشاد تنها باید از سوی یک ناشری دارای صورت بگیرد که پروانه نشر داشته باشد و به درخواست اشخاص حقیقی (مولف ناشران یا اشخاص حقیقی) ترتیب اثر داده نمی شود. ما با داشتن تمام شرایط چاپ کتاب و نیز مجهز بودن به امکانات پیشرفته می توانیم به نمایندگی از شما مطالب ارزشمند شما را به کتاب تبدیل نماییم حتی اگر یک نسخه بخواهید! این فرصت گران بها را از دست ندهید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ