آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه دکتری رشته روانشناسی

پایان نامه دکتری رشته روانشناسی

 خدمات مشاوره در زمینه انتخاب موضوع و عنوان پروپوزال و پایان نامه دکترای رشته روانشناسی ارائه می شود .

نکات مشاوره ای تحقیق و پژوهش:


کوهن و همکارانش(۲۰۰۱) در بحث از مفروضه ها و ماهیت علم به دو ویژگی علم اشاره می کنند:
الف) اصل امساک گری و ب) اصل عمومیت.
عقیده زیربنایی در اصل امساک گری آن است که در تبیین یک پدیده باید به شیوه صرفه جویانه و اقتصادی عمل کنیم و از پیچیدگی تبیین ها بکاهیم. یعنی با حداقل مفاهیم و متغیرها به حداکثر قدرت تبیین برسیم. این اصل بیانگر آن است که در تبیین پدیده ها نظریه ساده بر نظریه پیچیده برتری دارد.
اصل عمومیت، که به آن کلیت یا تعمیم پذیری نیز می گویند،بیان می کند که دانشمندان سعی می کنند تا مشاهدات خاص خود را به سایر حوزه ها یا پدیده ها تعمیم و گسترش دهند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ