آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / سایت پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی

سایت پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی

 انتخاب عنوان پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش های برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی و تحقیقات آموزشی و تکنولوژی آموزشی از طریق کارشناسان این سایت ارائه می شود .
  نکات مشاوره ای تحقیق و پژوهش:


مقیاس های اندازه گیری
بعد از مشخص شدن متغیرهای تحقیق باید آنها را مورد اندازه گیری قرار داد. اندازه گیری یکی از مراحل اساسی در تحقیق است. در اندازه گیری، ویژگی ها یا صفات اشیا و افراد تعیین می گردند و مقدار آن ویژگی ها یا صفات بصورت عدد یا رقم گزارش می شود. زمانی که متغیرهای تحقیق شناسایی شدند. معلوم می شود که اندازه گیری همه آنها به یک صورت ممکن نیست.
بسته به اینکه چه چیزی را اندازه می گیریم و چگونه آن را اندازه می گیریم، اعداد بدست آمده ویژگی های متفاوتی خواهند داشت.
این ویژگی های متفاوت اعداد را مقیاس های اندازه گیری می نامند.مقیاس های اندازه گیری را به چهار نوع یا چهار سطح دسته بندی کرده اند:
 اسمی،ترتیبی،فاصله ای و نسبتی. این طبقه بندی از ساده به پیچیده و به صورت سلسله مراتبی تنظیم شده است،یعنی هر طبقه دارای تمامی ویژگی های طبقات قبل به اضافه ویژگی های مخصوص به آن طبقه است.
ویژگی های مقیاس های چهارگانه اندازه گیری مربوط هستند به فرض هایی که درباره این مقیاس ها قائل می شوند و نیز به اعمال ریاضی وآماری که می توان درباره آنها انجام داد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ