آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

تعداد فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری پنج فصل است که براساس اصول و ضوابط پایان نامه نویسی تدوین می شود. 
یک پایان نامه استاندارد کارشناسی ارشد یا دکتری پنج فصل دارد که راهنمای تدوین آن به شرح زیر می باشد.
لازم به ذکر است در برخی از رشته ها بنا بر نوع خاص موضوع و نظر استاد راهنما فرمت زیر می تواند دچار تغییر شود که بویژه فصول پایانی آن به شکل های دیگر انجام می شوند؛ اما فصل نخست معمولا یکسان است.
معمولا پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پنج فصل دارد؛ که به ترتیب زیر است:

فصل اول :کلیات پژوهش 
در این فصل ضرورت های تحقیق و خلاصه ای از فصل های پایان نامه می آید.
رئوس اصلی و عنوان های این فصل در حقیقت همان رئوس پروپوزال است: بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعریف متغیر ها و پیش فرضهای پژوهش و تعریف اصطلاحات، روش انجام کار، محدودیت ها و… است. 
بیان مسأله: در بخش بیان مسأله پرسشی که قرار است محور اصلی پژوهش شما پاسخ به آن باشد مشخص شود. در قسمت بیان مسأله موضوع توصیف و تبیین می شود و دلایل انجام آن توجیه می شود.

 در بیان مساله رعایت یک اصل یعنی روند منطقی ضروری است بطوری که شروع آن با بیان چالش و مشکل و ختم آن با بیان هدف یا اهداف تحقیق و پژوهش می باشد. در بیان مساله معلوم می شود که : بروز و شیوع مشکل چقدر است؟ چه کسانی را در بر می گیرد؟ این موضوع از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه بصورت مساله در آمده و چه تحولی داشته است؟ دلایل احتمالی مشکل چیست؟ چه راه حل هایی تا کنون بکار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا این روش انتخاب شده است؟ لازم است عوارض ناشی از تداوم مشکل و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن به روشنی مطرح گردد.
اهداف پژوهش نباید کلی و همراه با ابهام باشد بلکه باید صریح، روشن، و همراه با واقع بینی باشد و بصورت منطقی و با افعال جزئی بیان شود. اهداف پژوهش باید با عنوان پایان نامه، بیان مساله، فرضیات و پرسش های پژوهش هماهنگ باشد.

فرضیات و سوالات باید به صورت یک جمله خبری و حتی المقدور جهت دار نوشته شود و بیان یک پیشگویی و فرضیه را در بر بگیرد؛ و مبتنی بر اساس علمی باشد.
همچنین پیش فرض ها جملاتی هستند که درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدلال ندارند و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پیش فرض ها، همه پدیده ها دلایل پیشین دارند، حوادث طبیعی بر حسب تصادف نیستند و احتمالا بنا بر دلایلی هستند.

فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

فصل دوم: پیشینه تحقیق و بیان مبانی نظری پژوهش
در این فصل تحقیقات گذشته که در این زمینه انجام شده است به طور کامل مرور، و نقد می شود.
در این فصیل با بررسی مطالعات انجام شده تلاش می شود به جنبه های مختلف موضوع پژوهش دست یافته شود. با این بررسی برای محقق فرصتی فراهم می شود تا از کارهایی که در این زمینه انجام شده است اطلاع یابد و از آن منظر درک کند چه اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد و او باید کار پژوهش خود را با توجه به تجربیات بدست آمده از کجا شروع کند و چه اقدامی در این زمینه انجام دهد.
 با بررسی پیشینه و مطالعات انجام شده خلأ ها شناسایی می شود و زمینه انجام کار جدید مشخص می شود. بهتر است در هنگام برنامه ریزی و بررسی مطالب، نخست درباره مطالعاتی که بیشترین ارتباط را با پایان نامه شما دارند تحقیق و جست و جو نمایید. ضمناً ذکر نام نویسنده مطالعه انجام شده و همچنین سال انجام پژوهش او در این فصل ضروری است. باید دقت شود در این فصل تنها به ذکر منابع و نقل قول ها اکتفا نشود بلکه همواره تجزیه و تحلیل محقق اهمیت دارد و بیان خلاصه تجربیات دیگران همراه با تجزیه و واکاوی شما مهم است. 

فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

فصل سوم: مواد و رو شهای انجام پژوهش
روش انجام تحقیق به دقت بیان می شود.
این فصل با توجه به نوع رشته تحصیلی شما انجام می شود؛ که موارد زیر را در برمی گیرد: روش انجام پژوهش، جامعه و نمونه پژوهش، روش نمونه گیری در تحقیق، حجم نمونه و روش محاسبه آن، مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه، بیان ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی ابزار، روش گردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها، محدودیت های پژوهش و ملاحظات اخلاقی و…

فصل چهارم: نتایج تحقیق
نتایج ارائه و کاملا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نتایجی که از تحقیق حاصل شده است در این فصل بیان می شود. و باید مطالب این قسمت تنها بر اساس یافته های پژوهش تنظیم گردد و اطلاعات نوشتاری، جداول و نمودارها را شامل می شود. ازآوردن اطلاعات تکراری خودداری شود؛ و همچنین لازم است یافته ها و نتایج نخست و در وهله اول با جملات ساده و روان بیان شده و برای بیان جزئیات به جداول و نمودار استناد و کمک گرفته شود. این فصل به بیان یافته ها اختصاص دارد نه تفسیر آنها؛ بنابراین تنها نتایج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف و فرضیاتی که قبلا در پروپوزال طراحی شده بود بیان گردد و نباید هیچ گونه تناقض گویی در آن باشد.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
به ترتیب نتایج تفسیر می شود و سپس پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی پژوهشگران ارائه می شود.
در این فصل به موارد مهمی مانند بحث، تفسیر، نتیجه گیری، جمع بندی و پیشنهادات پرداخته می شود. در بخش بحث و نتیجه گیری ابتدا به سؤالات پژوهش پاسخ داده می شود. سپس با انجام مقایسه میان نتایج با یافته های دیگر محققین دلایل تفاوت ذکر می شود.

در این فصل باید به نتایج مهم و بارز  پایان نامه با بیان دلایل منطقی و مستندات علمی اشاره نمود و باید تنها به نتایجی پرداخته شود که در فصل نتایج به آن ها اشاره شده است.
معمولا نتیجه گیری در پایان بحث آورده می شود. در این قسمت نتایج ویژه و مهم به صورت دسته بندی شده بیان می شود، به نحوی که مخاطب پایان نامه با مطالعه آن قادر باشد یافته های مهم پایان نامه را به دست آورد.
در قسمت پیشنهادات به مسائلی که در رابطه با تحقیق انجام شده همچنان بی پاسخ می باشد اشاره می شود و برای انجام بهتر تحقیقات بعدی با استناد به نتایج بدست آمده در این تحقیق پیشنهاداتی ارائه می گردد. در این بخش بهتر است زمینه های تحقیقاتی جدیدی که می تواند پیش روی محققان دیگر گشوده شود بیان گردد.

مشاوره خدمات پایان نامه
سفارشات لازم در زمینه تدوین فصول پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته های دانشگاهی از انتخاب موضوع تا تهیه پروپوزال و نوشتن پایان نامه پذیرفته می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش پایان نامه کشاورزی

در حال حاضر از طریق سایت های آنلاین اینترنتی، این فرصت به وجود آمده تا دانشجویان ارشد رشته کشاورزی، بتوانند سفارش ارزان قیمت خود را ثبت نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ