آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن پایان نامه روانشناسی عمومی

نوشتن پایان نامه روانشناسی عمومی

نوشتن پایان نامه روانشناسی عمومی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با کیفیت تضمینی و انجام تایپ و ویرایش و کار های آماری پذیرفته می شود.
برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد دست کم چهار شرط اساسی لازم است؛ تجربه انجام تحقیق حداقل در حد مقاله علمی پژوهشی یا پایان نامه – داشتن اطلاعات تئوری در زمینه روش انجام تحقیق- داشتن علم و دانش کافی در رشته تحصیلی- داشتن علاقه و پشتکار لازم به همراه سعی و تلاش زیاد.
در سلسله مقالات آموزش روش تحقیق تلاش شده است تا مباحث کاملی برای راهنمایی شما ارائه شود تا در نوشتن پایان نامه از آن بهره مند شوید.

راهنمای انجام تحقیق در پایان نامه کارشناسی ارشد- قسمت اول
علم و وظایف آن
برای شناخت علم و بررسی وظایف آن لازم است ابتدا تعریفی از علم و روش علمی و وظایف آن داشته باشیم و سپس روش علمی – مفروض ها، هدف ها و ویژگی های آن را در مقایسه با سایر روشها قرار دهید.

نوشتن پایان نامه روانشناسی عمومی

 علم چیست؟ 
در حقیقت تعریف مستقیم از علم به عمل نیامده و مردمان عاری – سیاست گذاران – روزنامه نگاران – دانشجویان دانشمندان هر کدام اصطلاح علم را به طرق مختلف تعریف می کنند. این واژه ها در برخی دلالت بر یک کار ارزنده و معلم و نزد دیگری دلالت بر پیکره ای از دانش حقیقی و برای گروهی نوعی بررسی عینی درباره پدیده های تجربی است. 

نوشتن پایان نامه روانشناسی عمومی

سه نوع قالب فکری مانع درک علم و فعالیت علمی شده است. نخستین قالب فکری این است که دانشمند به عنوان شخصی که با واقعیت های آزمایشگاهی کار می کند و وسایل و تجهیزات آزمایش را بکار می برد و واقعیت ها را برای بهبود بهتر گردآوری می کند. دومین قالب فکری دانشمند خود برجسته ای است که نظریه های پیچیده ای را می چرخاند. وقتش را برکنار از دنیا و مسائل آن می گذراند و یک نظریه پرداز غیرعلمی است. سومین قالب فکری این است که دانشمند یک مهندس کاملاً ماهر است که سعی می کند به زندگی آرامش بخشد و آن را مفیدتر سازد.

 این طرز فکر علم را با مهندسی و تکنولوژیکی می داند. از این دیدگاه وظیفه علم کار در جهت بهبود و تکمیل اختراعات و اکتشافات بشر است. در خود دنیای علم نیز دو دیگاه وجود دارد ۱- دیدگاه پویا ۲- دیدگاه ایستا. دیدگاه ایستا که اغلب در دانشجویان و نیز در اشخاص عادی نفوذ داشته علم را فعالیتی می داند که یک سلسله اطلاعات نظامدار به جهان عرضه می کند. در این دیدگاه کار دانشمند کشف و اقعیت های جدید و علم اصولاً پیکره ای از واقعیت هاست و علم راهی است برای تبیین پدیده های مورد مشادهده و وظایف آن تأکید بر وضعیت کنونی و افزودن بر آن، تأکید بر تئوری ها – فرضیه ها – و مجموعه اصول و قوانین موجود است.
دیدگاه پویا: علم را بیشتر به عنوان یک فعالیت یعنی آنچه دانشمندان انجام می دهند در نظر می گیرد این دیدگاه را دیدگاه اکتشافی هم می گویند که همین اکتشافی بودن علم را تا حدی از مهندسی و تکنولوژی متمایز می سازد.
تکنولوژی فرایند اختراع روش به سخن دیگر یک رشته فعالیت است که به نتیجه عملی می انجامد و مهندسی فرایند چگونگی حل مسائل و مشکلات و تکنولوژی فرایند تولید کالا و خدمات است. دیدگاه اکتشافی علم تأکید بر حل مسائلی دارد که برای آنها جواب فوری در دست نیست، نه واقعیت ها را بنوعی از اطلاعات، علم مجموعه واقعیت ها نیست بلکه مجموعه و ماده یی است که واقعیت ها را با یکدیگر پیوند می دهد. دشواری عمده دیگر در تعریف علم ناشی از اختلاط محتوای علم با متدولوژی است. هر گاه شاخه ای از دانش واقعی از سوی دانشمندان به عنوان علم پذیرفته نشود علت اساسی این عدم پذیرش همیشه مبتنی بر متدولوژی آن است.

 تعاریف علم را می توانیم در دو مقوله تعاریف محتوایی و فرایندی طبقه بندی کرد. بر پایه تعاریف محتوایی علم یعنی مجموعه ای متراکم از دانش توحید یافته بر پایه تعاریف فرایندی علم یعنی فعالیت کشف متغیرهای مهم در طبیعت، مرتبط ساختن این متغیرها. و تبیین این روابط (از طریق بیان قانون). بر پایه تعریف کلاسیک که در واقع هم محتوی و هم فرایند را در برمی گیرد. علم یعنی یک سری مفاهیم و هدفهای مفهومی مرتبط با یکدیگر که در نتیجه آزمایش ومشاهده توسعه یافته است. تعریفی دیگر علم را به عنوان پیکره ای سازمان یافته نظامدار درباره ی جهان که از طریق روش علمی بدست آمده است معرفی می کند. علم نه پیکره ای کلی و نه پیکره ای خاص از دانش به شمار می آید، علم به سبب متولوژی آن متمایز می شود و به همین دلیل مقصود ما از واژه علم در این بحث متولوژی علم است.


وظایف علم:
 درباره ی وظایف علم هم دو نظر متمایز وجود دارد. ۱- شخصی که عمل و مفید بودن عمل را در نظر دارد و معمولاً غیر دانشمند است علم را نظام یا فعالیتی برای بهبود در پیشبرد می داند. وظیفه علم از این نقطه نظر کشف کردن. یادگیری واقعیت ها- پیشبرد دانش به منظور بهزیستن – بهسازی چیزها و بهبود وضع آدمی است. ۲- دیدگاهی که توسط کرینجر بیان شده است وظیفه علم را ایجاد قوانین کلی که رفتار و چیزها یا رویدادهای تجربی را که علم با آنها در ارتباط است در بر می گیرد. و بدین وسیله ما را قادر می سازد. که دانش خود درباره ی شناخته شده و مجزا از یکدیگر را پیوند دهیم و درباره ی رویدادهایی که برای ما ناشناخته بوده پیش بینی معتبر بعمل آوریم.

پیوند این دیدگاه با دیدگاه پویایی – اکتشافی کاملاً آشکار است با این تفاوت که در اینجا یک عنصر مهم به عنوان قوانین کلی (تئوری) وارد شده است. یکی از مفروضه های اساسی علم این است که همه ی پدیده های طبیعی دارای علل طبیعی است و هیچ چیز خود گواه نیست. مفروضه دیگر آن است که دانش از طریق تست تجربی استنتاج می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ