آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن تضمینی پایان نامه فوق لیسانس روانشناسی

نوشتن تضمینی پایان نامه فوق لیسانس روانشناسی

نوشتن تضمینی پایان نامه فوق لیسانس روانشناسی و علوم تربیتی در گرایش های مختلف تحصیلی به همراه تایپ و صفحه آرایی درجه یک با هزینه توافقی پذیرفته می شود.
نگارش پایان نامه و هر تحقیق مشابه دیگر تنها با دانستن مراحل کامل روش تحقیق می تواند به بهترین شکل انجام شود و در غیر اینصورت اگرجه ممکن است تلاش های زیادی هم در این زمینه صورت گیرد اما شاید تحقیقی علمی به بار ننشیند. دانستن نکات مهم مربوط به روش انجام تحقیق می تواند پژوهشگر را برای انجام تحقیق یا پایان نامه ای مناسب هدایت کند. در این بحث قصد داریم چگونگی تبدیل یک فرضیه را به قانونی اثبات شده بیان نماییم.

از فرضیه تا قانون در روش تحقیق
فرضیه ای که در ابتدای پژوهش بیان می شود  بر پایه شواهد پژوهشی تائید یا تکذیب می شود. اگر فرضیه پژوهش تائید شود ممکن است آن را به صورت قانون بیان کرد. مقصود از جبرگرایی نیز پذیرفت این مفروضه است که اصولاً د رطبیعت قانونمندی وجود دارد و بنابراین می توانیم عمل پیشامدهایی را که به دنبال مطالعه آنها هستیم روشن کنیم اما دانشمند باید بر این امر آگاهی کامل داشته باشد که یک پدیده یا رویداد نمی تواند ناشی از یک علت تنها باشد. قانون علمی با آنکه بیانگر رابطه پایدار بین واقعیت هاست هیچ گونه تعریف هندسی و ریاضی ندارد. قوانین علمی در زمینه های علوم رفتاری نسبی و اثر آنها محدود است.

تدوین تئوری (نظریه)
رابطه بین متغیرها اگر این رابطه در تجدید آزمایش تائید شده باشد می توان به عنوان قانون تجربی بیان کرد. اما باید توجه داشته باشیم که علم علاقمند به مطالعه یک پدیده به صورت جداگانه نیست.
هدف آن تئوری است که بخش وسیعی از واقعیت ها را در بر می گیرد و امکان تبیین و پیش بینی رویدادها را در سطحی وسیع تر از یک واقعیت که به صورت قانون درآمده است فراهم می آورد. گام نهایی در روش علمی به تبیین پدیده ها مربوط می شود که در قلب تئوری جای دارد. مهمترین وظیفه هر علم تدوین و توسعه تئوری است که از طریق تلفیق چند قانون علمی مرتبط با یکدیگر با کسب بینش و شناختی کلی تر و عام تر درباره روابط میان رویدادها یا پدیده های طبیعی پدید می آید. یک تئوری خوب به گونه ساده یک تبیین خود از فرایندهایی است که واقعاً در یک پدیده روی می دهد. تئوری معمولاً وقتی پا به میدان می گذارد که قبلاً در میان طبقه ای از پدیده ها وجود مجموعه ای از نظام ها که به صورت قانون ها تجربی بیان کردنی است آشکار شده باشد.

هدف تئوری تبیین این نظام ها و بدست دادن شناخت عمیق تر و دقیق تری از پدیده های مورد مطالعه است. تئوری این نظام ها را که در گذشته کشف شده است تهیه می کند و رویدادهای آینده و گذشته را پیشگویی و پسگویی می کند. برای ساختن یک تئوری نخست باید برخی از واقعیت های اساسی مانند رابطه های تجربی میان متغیرها را بدانیم و بشناسیم. تئوری ها تبیین  های ملی – هدف هر علم تبیین و تبیین نیز همواره یک جریان ملی است.

کاربرد مدل های نظری و پژوهشی علمی: مدل مفهومی است که با مفهوم تئوری به عنوان یک سازمان ادراکی نظامدار خیلی نزدیک و وابسته است. در قلمرو علوم اجتماعی نیز مشخصه های برخی پدیده های تجربی و روابط بین آنها با استفاده از همین مدل ها به صورت ترکیبات منطقی در میان شبکه ای از مفاهیم ارائه می شود. مدل را می توانیم به عنوان انتزاعی از واقعیت که به منظور نظم دادن و ساده سازی دیدگاه ها از واقعیت بکار می رود تعریف کنیم. بنابراین مدل بیانگر و اساساً نمایی از واقعیت است.

 نتایج یک آزمایش معمولاً به صورت پیشامدهای مربوط به پدیده ها یا آثاری از این پدیده ها درست آزمایشگر جمع می شود. این شواهد و آثار به خودی خود گویا نیست و لازم است آنها را بر پایه مدل های مناسب پژوهش که بهترین صورت ممکن بتواند جواب مساله مورد پژوهش در در اختیار پژوهشگر قرار دهد با استفاده از یک مبنای منطقی مورد تعبیر و تفسیر قرار داد و روابط نتایج گوناگون را کشف کرد. استفاده از مدل ها این امکان را فراهم می آورد که موقعیت های پیچیده و حتی دور از دسترسی به صورت قابل درک تهیه شود. و مورد مطالعه قرار گیرد. اصولاً اندازه گیری در هر شاخه ای از علوم تجربی با روشی شروع می شود که انطباق عناصر دنیای واقعی و مخصوص را با عناصر یا سازه های یک نظام و منطقی انتزاعی (یعنی مدل نظری) از طریق تعریف دقیق معنایی عناصر اساسی تئوری مربوط سازد. با استفاده از همین مدل است که سازه ها را می توان از لحاظ معنایی مورد تغییر قرار داد تا تبیین رویدادهای گذشته یا پیش بینی رویدادهای آینده میسر گردد.

هر تئوری که بخوبی توسعه یافته باشد معمولاً دارای یک یا چند مدل صدری است که برای سازه ها و مفاهیم کلی آن تئوری ساختاری محسوس و ملموس اختصاص می دهد. کنش اصلی مدل های صدری آن است که استنتاج منطقی روابط اختصاصی و کلی را که به گونه تجربی نمایش داده شده اما نمایش پذیر هست امکان پذیر سازد در اینجا لازم است به دو نکته اشاره کنیم ۱- هیچ تئوری آنچنان در نظر گرفته نمی شود که حقیقت مطلق را ترسیم کند بلکه مدل های همراه آن است که در زمینه های مختلف در نظر گرفته می شود. ۲- تنها چیزی که در یک مطالعه می توان بدان دست یافت این است که نشان دهید مدل بخصوصی یا نتایج مشاهده شده برازش دارد یا نه. زیرا مدل دیگری وجود دارد که ممکن است با همان داده ها برازش داشته باشد و این مدل نیز ممکن است فرضیه درستی را به نمایش گذارد.

خدمات پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ارشد
اگر برای تهیه و نوشتن پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ارشد وقت کافی ندارید و یا در این زمینه با مشکلاتی روبرو هستید به شما توصیه می کنیم با ما در ارتباط باشید تا با راه حلی مناسب مشکل شما را حل نماییم.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ