آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / راهنمای تدوین فرضیه پروپوزال و پایان نامه

راهنمای تدوین فرضیه پروپوزال و پایان نامه

جهت تدوین فرضیه برای پروپوزال و پایان نامه و طرح های تحقیقاتی مطالعه راهنمای زیر توصیه می شود.
نوشتن و تدوین فرضیه یکی از بخش های مهم در نوشتن پروپوزال و فصل اول پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد؛ و لازم است پژوهشگر اصول لازم برای تدوین فرضیات را فرا بگیرد. برای کسب اطلاعات لازم در خصوص فرضیات تحقیق بخش های مختلف سلسله مقالات ما را در زمینه تدوین فرضیات با دقت مطالعه نمایید. برای دسترسی به بخش های تدوین فرضیه می توانید واژه «تدوین فرضیه- بخش…» را در نوار ابزار جستجو  

تدوین فرضیه- بخش اول
ماهیت فرضیه: فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقاد نسبت به آن موجود باشد پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد. و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیت هایی که نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت آزمود. فرضیه از این لحاظ که برای بیان رابطه ممکن یک واقعیت با واقعیت دیگر به کار می رود بنابراین ابزاری است که به کمک آن عمل تبیین پدیده ها صورت می گیرد. اما واقعیت چیست به واقعیت مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر یک واژه متکی به شعور عاری است و بنابراین معنای آن بسیار پیچیده است. یک چنین واژه ای که صرفاً متکی به شعور عاری است باید با اصطلاحات دقیق تری جایگزین گردد. به جای آنکه بگوئیم دو واقعیت با هم ارتباط دارد می توانیم بهتر و سازنده تر بیان کنیم که دو متغیر با هم رابطه دارد. هم دقیق تر و هم کلیت آن بیشتر است.
 اینک می توانیم تعریف بهتری برای فرضیه بدست دهیم:
 بیان آزمون پذیر رابطه احتمالی میان متغیرها. 

بنا بر آنچه گفته شد فرضیه یک پیشنهاد و به سخن دیگر راه حل مساله است که هم موجب استنتاج می شود و هم به یافتن نظم و ترتیب در میان واقعیت ها کمک می کند. اما نکته مهم این است که بیان مساله متضمن حدس و استنباط نوعی راه حل باشد که بتوان پژوهش را با آن آغاز کرد. مسال و فرضیه از لحاظ ماهیت یکی است با این تفاوت که فرضیه یک جمله خبری از مساله مشخص تر و ویژگی آن بیشتر بوضوح آزمون پذیر و مهم تر آنکه نشان دهنده نتایج منتظره پذیر باشد. فرضیه هر چند یک حکم مبتنی بر حدس رابطه میان متغیرهاست اما به هیچ وجه بدون دلیل و زائیده پندار خطا نیست بلکه همواره پایه ای در مشهودات یعین در طبیعت دارد.

راهنمای تدوین فرضیه پروپوزال و پایان نامه


ویژگیهای فرضیه
فرضیه عموماً بیانی است که از لحاظ قلمرو کلیت دارد. بدین معنا کهن به پیشامدهای متعدد متنوعی که مساله با آن سروکار دارد. ارتباط پیدا می کند. 
دو ملاک لازم است که اشاره کنیم که یک فرضیه آزمون پذیر است:
 1- آیا همه متغیرهای موجود در فرضیه واقعاً به پیشامدهای مشاهده پذیر ارتباط پیدا می کند؟
۲- آیا فرضیه به گونه ای تدوین شده است که مولفه های آن را بتوان به پیشامدهای به گونه تجربی مشاهده پذیر مربوط ساخت و درباره ی درجه احتمال آن تصمیم گرفت؟

ویژگیهای تدوین یک فرضیه به این صورت است:
۱- باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش بینی کند (بنابراین باید یک گزاره جهت دار باشد).
۲-  باید روشن- بدون ابهام و به صورت یک جمله بیان شود.
 3- باید دارای استنتاجهای ضمنی روشن برای آزمون روابط میان متغیرها باشد
 4- باید آزمون پذیر باشد یعنی بتوان آن را بر پایه داده های تجربی آزمود. فرضیه سبب می شود که پژوهش روی یک هدف معین متمرکز و آنجه باید مورد مشاهده قرار گیرد مشخص شود. پژوهشگر در مراحل اولیه مطالعه یک فرضیه مثبت علمی یا پژوهشی را به عنوان نتیجه آنچه مایل است بیازماید مطرح سازد.

فرضیه آماری و فرضیه علمی
 باید توجه داشت بین فرضیه آماری و فرضیه علمی تفاوت اساسی وجود دارد یک فرضیه آماری معمولاً تراژه ای است درباره ی یک یا چند توزیع جامعه که بوسیله آن می توان کیفیت یا کمیت یک صفت را در جامعه پیش بینی کرد. این فرضیه ها با اینکه معرف یک پیشامد هست همواره دو وجه مکمل دارد. یک وجه کیفیت صفت مورد آزمایش را در شرایط تصادفی و وجه دیگر نتیجه آزمایش را در شرایط غیر تصادفی بیان می کند.

 اما فرضیه علمی خوبی است (زیرکانه) درباره ی نیتجه پژوهش، معمولاً گزاره ای است درباره ی پدیده ها روابط میان آنها و یا پایه های بنیادی آنها و در شرایط مطلوب و ایده آل همان پیش نویس قانون است. به هر دو گزاره بدین سبب فرضیه  گفته می شود که به موقعیتی که امکان درست بودن آن هست اتلاق می گردد . فرضیه آماری معمولاً از طریق فرضیه های علمی بوجود می آید رشد می کند یا از مفاهیم ضمنی آن مایه می گیرد اما هرگز با آن یکی نیست.

مشاوره و انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد:
گروه پژوهشی حرفه ای ما متشکل از اساتید و فارغ التحصیلان ممتاز و باتجربه دانشگاه های کشور آمادگی دارد تا در زمینه تدوین پروپوزال پایان نامه ارشد و دکتری در هر رشته و دانشگاهی که مشغول به تحصیل هستید یاریگر شما باشد. نوشتن پروپوزال قوی با پیشینه محکم و فرضیات مناسب و با بیان مسئله چالش برانگیز در تخصص ماست.
همچنین تایپ کامل و مناسب با فرمت دانشگاه شما و همچنین چاپ و صحافی پایان نامه مطابق با آخرین متد موجود در بازار ایران پذیرفته می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ